EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Muayene Hizmetleri

Muayene hizmetlerinin temelinde bir ürünün, bir hizmetin, bir prosesin ya da bunların tasarım çalışmalarının kontrol edilmesi, incelenmesi ve özel koşullara ya da standartlara uygun olup olmadıklarının doğrulanması yatmaktadır. Bu tür çalışmalar, 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına dayanmaktadır.

Muayene Hizmetleri

Söz konusu yönetmelik, çalışma ortamlarında iş ekipmanlarının kullanılmasına yönelik olarak sağlık ve güvenlik açısından uyulması gereken asgari koşulları düzenlemektedir. Bu yönetmelik hazırlanırken, 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2009/104/EC sayılı iş ekipmanlarının kullanımı direktifi esas alınmıştır.

Tarafsız, bağımsız ve akredite olmuş muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrol ve muayene işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği bakımından son derece önemlidir. Teknolojik gelişmeler, çalışma koşulları ve kullanım zamanına bağlı olarak çeşili makinalar, ekipmanlar ve malzemeler bozulmaya başlamakta ve deforme olmaktadır. Bu süreç içinde bu araçların kullanım ömürleri tükenmektedir. İşletmelerde yapılan düzenli bakım ve onarım çalışmaları ile durum geciktirilebilir ancak tam anlamı ile işlevselliklerini kaybedip kaybetmedikleri ve çalışma ortamının güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından tehlike yaratıp yaratmadıkları, sadece muayene kuruluşları tarafından yapılacak kapsamlı ve periyodik kontroller ile tespit edilmektedir.

Bu çalışmalar sonunda, kontrol ve muayeneleri yapılan makinalara ve ekipmanlara ait bütün genel ve kritik noktalar tespit edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Ehliyetli ve deneyimli denetçiler tarafından yapılan bu çalışmalarda yeri geldiğinde uygun yöntemlerle ölçüm, test ve analiz çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılırken, bir yandan yürürlükte olan yasal düzenlemeler, bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. Bu çalışmalar tamamlandığında makina ve ekipmanlarının son durumu, ayrıntıları ile birlikte raporlanarak işletmeye teslim edilmektedir.

Yukarıda da sözü edildiği gibi düzenli kontrollerin yaptırılması, işletmeler için yasal bir yükümlülüktür. Bu şekilde makine ve ekipmanların güvenli çalışması sağlanmakta, işletmede verimli çalışma koşulları yaratılmış olmakta ve yaşanan iş kazalarının önüne geçilmektedir. Ayrıca makina ve ekipmanların kullanım ömürleri uzatılmış olmakta, çalışanların makinalar ile ilişkisi düzene kavuşmakta, üretimde verim yükselmektedir. Bu çalışmaların önemli bir soucu da çevre kirlenmesinin önüne geçilmiş olmakta ve işletmeler doğal çevrenin korunması konusundaki hassasiyetlerini kanıtlamış olmaktadır.

Yapılacak kontrol, muayene, ölçüm ve test çalışmalarının hangi sıklıkta olması gerektiği ve hangi standartlara uyulması gerektiği yukarı sözü edilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği eklerinde açıklanmıştır. Bugün teknolojik ilerlemeler sayesinde makinalar ve ekipmanları çalışma ortamlarına çok fazla girmiştir. Bu durum çalışanların daha hızlı çalışmalarını ve üretken olmalarını sağlamıştır ama diğer yandan çalışma ortamında istenmeyen kazaların artmasına da neden olmuştur. Bu yüzden işletmeler her zamankinden daha çok güvenlik tedbirleri almak ve uygulamak zorundadırlar. İşletmeler kendi bünyelerinde bu yöndeki çalışmaların, mühendisler, makine ve inşaat teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmasını sağlamak zorundadır.

Akredite muayene kuruluşları tarafından verilen hizmetler kaldırma ve iletme araçlarından basınçlı kaplara, asansörlerden iş makinalarına, elektrikli cihazlardan tezgahlara kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile aşağıda sayılan başlıca muayene hizmetlerini, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartları dikkate alarak kusursuz bir şekilde vermektedir:

  • Kaldırma iletme makinalarının periyodik kontrolleri
  • Basınçlı kaplar periyodik kontrolleri
  • Gaz yakma tesisleri muayene ve testleri
  • Asansör muayeneleri
  • Tahribatsız muayene
  • İş makinalarının periyodik kontrolleri
  • Gözetim hizmetleri
  • Elektriksel güvenlik muayeneleri
  • Tezgahların periyodik kontrolleri
  • Çevre muayene

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.