EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Ürün Güvenliği Hizmetleri
Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Ürün Güvenliği Hizmetleri

İnsanların tükettiği ve kullandığı ürünlerin güvenliği giderek daha önemli bir hal almıştır. Aslında ürün güvenliği yeni bir konu değildir. Ancak küresel tedarik zincirinde otaya çıkan güvenlik riskleri ve güvenlik açıklarının etkisi büyümektedir. Özellikle küresel ticarette büyük gelişme gösteren gıda, ilaç, tıbbi cihazlar, tüketici ürünleri ve motorlu araçlar sektörlerinde söz konusu güvenlik riskleri ve güvenlik açıkları geniş kitleleri etkilemektedir.

urun-guvenligi-hizmetleri

Bu açıdan operasyon yönetimi teorisi ve metodolojileri bu konunun üzerine odaklanmakta ve düzenleme ve standartlar, ürün yaşam döngüsü yönetimi, izlenebilirlik, geri çağırma yönetimi ve tedarikçi ilişkileri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Son yıllarda hatırı sayılır yüksek bir ürün serisi, üreticilerin, işletmelerin ve resmi kuruluşların, gıda ürünleri ve tüketicilerin kullandığı diğer ürünlerin güvenliğini sağlama konusundaki çabalarını etkilemektedir.

Geçmişte, ürün hataları genelde ürün tasarımında veya üretim sürecinde yapılan işlevsel hatalara bağlanıyordu. Ancak günümüzde, tek bir ürün güvenliği problemi, küresel ölçekte önemli tepkilere sahip olmaktadır. İşletmeler bu yüzden büyük davalarla karşı karşıya kalmakta, satışları düşmekte ve ciddi zararlar görmektedir.

Gıda maddeleri ve ilaçlardan tüketici ürünlerine, tıbbi cihazlara ve otomobillere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi için, bugün küresel ekonomide ürün güvenliği sorunları yaşanmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu ürün güvenliği hizmetlerini vermektedir:

 • Tehlikeli maddeler
  • IECEE tehlikeli maddeler raporlama hizmetleri
  • Tehlikeli maddelerin sınırlandırılması (RoHS) uyum belgelendirmesi
  • Perakendeci firmalar için tehlikeli maddelerin sınırlandırılması (RoHS)
  • Tehlikeli maddelerin sınırlandırılması (RoHS) Testleri
 • REACH kimyasalların tescili, değerlendirilmesi ve yetkilendirilmesi
  • Veri yönetimi aracı
  • Etki analizi
  • SVHC yönetimi
  • Ön kayıt
  • Tescil dosyası
  • Güvenlik bilgi formu, sınıflandırma ve etiketleme
  • SIEF ve üçüncü taraf temsilciliği
  • Kimyasal madde tanımlama
  • SVHC testi
 • Acil durum müdahale hizmetleri
  • Acil durum iletişimi
  • Fiziksel refakat

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.