EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Makina Değerlemesi

Makina değerleme çalışmaları, bir işletmenin aktifinde yer alan bütün makina ve ekipmanların değerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu çalışmalarda genel kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmaktadır. Makina değerlemesi çalışmalarının hedefi, işletmelerin geleceğini ilgilendiren herhangi bir stratejik gelişmede, tarafların doğru karar almalarına sağlayacak bilgileri temin etmektir. Burada üzerinde durulan önemli nokta, makinaların adil piyasa fiyatını herhangi bir etki altında kalmadan ve eldeki her türlü bilginin ışığında doğru tepit etmektir.

Makina Değerlemesi

Akredite muayene kuruluşları tarafından verilen gözetim hizmetleri kapsamında, makina değerlemesi hizmeti de bulunmaktadır. Muayene kuruluşları bu yöndeki çalışmalarını, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Değerleme işlemlerinin temelinde, peşin hüküm vermekten uzak, yanlış yönlendirmelere yol açmayan ve değerleme çalışmalarına temel olan bütün konuları açıklayan bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu işi yapan değerleme uzmanları, eğitimli, dürüst ve deneyimli kişilerdir. Bunun yanı sıra çalışmalarında aleniyet ve ahlaka uygunluk ilkelerinden ayrılmazlar.

Uluslararası değerleme standartlarında makina ve ekipmanların tanımı, işletmelerin ürün veya hizmet üretiminde kullandıkları veya idari amaçlarla ellerinde bulundurdukları, belli bir süre kullanılması beklenen ve gayrimenkul dışındaki maddi varlıklar şeklinde yapılmıştır. Makina, işletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları araçlar, ekipmanlar ise işletmenin faaliyetlerine destek olan diğer varlıklardır.

Makina değerlemesi yöntemleri, genel olarak gayrimenkul değerlemesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu bakımdan genelde şu yaklaşımlardan biri tercih edilmektedir:

  • Emsal karşılaştırma yöntemi
  • Maliyet yöntemi
  • Gelir indirgeme yöntemi

Makina değerlemesi yöntemi uygulanırken, makina ve ekipmanların yapısına ve değerleme amacına uygun varsayımlardan hareket edilmektedir. Bu varsayımlara birkaç örnek şu şekildedir:

  • Söz konusu makina ve ekipmanların halen kullanıldığı işletmenin durumu
  • Bu varlıkların diğer varlıklarla uyum derecesi
  • İşletmenin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği
  • İşletmenin bu varlıkları elde çıkarma düşüncesinde olması
  • Bu varlıkların montaj ve hizmete alınma maliyetleri
  • Yasal kısıtlamalar ve çevre düzenlemeleri gibi faktörler

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları dikkate alarak gözetim hizmetleri kapsamında makina değerlemesi hizmeti vermektedir. Bu çalışmalarda en son teknolojik cihazlar ve yöntemler kullanılmakta ve hızlı, güvenilir ve kaliteli sonuçlar alınmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.