EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gaz Yakma Tesisleri Muayene ve Testleri
Muayene Hizmetleri

Gaz Yakma Tesisleri Muayene ve Testleri

Birçok sanayi kuruluşu ve enerji üreten tesis, üretim faaliyetleri sırasında havaya is, toz, duman, gaz ve buhar salmaktadır. Bu durum insanların sağlığına ve doğal çevreye zarar vermektedir. Hava kirliliğinin artması aynı zamanda yerkürenin geleceğini de tehdit eder duruma gelmiştir. Ozon tabakasının delinmesi, küresel iklim değişikliklerinin yaşanması ve doğal kaynakların onarılmaz bir şekilde tahrip olması bu kontrolsüz ve sorumsuz faaliyetler yüzünden olmaktadır.

gaz-yakma-tesisleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, yukarıda sayılan olumsuz gelişmelerin önüne geçmeyi, insan sağlığını ve doğal çevreyi korumayı ve yerkürenin geleceğine zarar vermemeyi hedeflemektedir. Sözü edilen yönetmelik kapsamına, 50 MW ve üzerinde ısıl gücü bulunan, sadece enerji üretimi için kurulan ve çeşitli katı, sıvı ve gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesisleri girmektedir.

Bir başka yasal düzenleme de 2011 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’tir (2009/142/AT). Bu yönetmeliğin ekinde, gaz yakan cihazların kontrol ve muayenelerine yönelik süreçler yer almaktadır (Ek 2). Bu süreçler şunlardır:

 • AT tip incelemesi
 • AT tipe uygunluk beyanı
 • AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi)
 • AT tip uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi)
 • AT doğrulaması
 • AT birim doğrulaması

Muayene ve test kuruluşları genel olarak gaz yakma tesislerinde, tesis yerleşim, baca çekiş ve cihaz gaz yakma uygunluğuna yönelik kontroller yapmaktadır. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bunlar arasında yukardaı adı geçen yasal düzenlemeler yanında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği de bulunmaktadır.

Tesis yerleşim uygunluk çalışmalarında esas olan, işletmenin kullandığı cihaz ve ekipmanların güvenli ve risk yaratmayacak bir şekilde çalışmasını kontrol etmektir. Baca çekiş uygunluk çalışmaları, baca çekiş hesaplamalarına ve malzeme ve montaj kontrollerine yöneliktir. Cihaz gaz yakma uygunluk çalışmaları, işletmede kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanı kapsamaktadır. Atık gaz yakma uygunluk çalışmaları, işletmelerin faliyetlerinden kaynaklanan is, toz, duman, gaz ve buhar gibi kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye yöneliktir. Havayı ve atmosferi kirleten gazların oluşumu, bugün bütün sanayi kuruluşları için ciddi bir sorundur.

Akredite muayene kuruluşları tarafından her çeşit gaz yakma tesislerinin ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kuruluşumuz da bu kapsamda olmak üzere, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile gaz yakma tesislerinin periyodik kontrolleri kapsamında başlıca aşağıda sayılan muayene hizmetlerini vermektedir:

 • Atık gaz yakma uygunluk muayenesi
 • Baca çekiş uygunluk muayenesi
 • Cihaz gaz yakma uygunluk muayenesi
 • Termik oksidasyon tesisleri muayenesi
 • Tesis yerleşim uygunluk muayenesi

Bu çalışmalarda, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı standartlar dikkate alınmakta ve kusursuz bir şekilde hizmet verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.