EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

ECOMark Ekolojik Ürün Belgelendirme Programı
Belgelendirme Hizmetleri

ECOMark Ekolojik Ürün Belgelendirme Programı

Dünyadaki nüfus artışının çok yüksek olduğu 1950’li yıllardan itibaren 1970’lere kadar, artan gıda ihtiyacına çözüm olarak yeşil devrim öngörülmüştür. Bu süreçte yüksek verimli tohumluklar kullanılmış ve sürekli olarak aynı tür bitkiler yıllar boyunca yetiştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca üretimde pestisitler, gübreler ve hormonlar yoğun şekilde kullanılmış, başlıca enerji kaynağı ise fosil yakıtlar olmuştur.

ecomark

1980’li yıllardan sonra bu tür üretim şeklinin doğal çevreye çok fazla zarar verdiği ortaya çıkmıştır. Biyolojik çeşitlilik yok olmaya başlamış, topraklar çoraklaşmış ve yüzey suları ve yeraltı su kaynakları kirlenmeye ve tükenmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra iklim değişiklikleri yaşanmaya başlamış ve küresel ısınma büyük boyutlara ulaşmıştır.

1980’li yıllar başka birçok problemin de ortaya çıktığı yıllardır. Çevre kirliliğinin insanlarda sağlık problemlerine yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmış, yetersiz beslenme ve açlık problemleri büyümüş, yoğun girdi kullanılmasına rağmen verimde artış elde edilmemiş, ürün çeşitliliği düşmüş ve gıda fiyatları yükselmiştir.

Bu olumsuz gelişmeler çevre dostu üretim sistemlerini bir alternatif olarak gündeme getirmiştir. Organik ürünler veya ekolojik ürünler bu dönemde gelişmeye başlamıştır. Bu yöndeki çabalar, Avrupa’da yaşanan deli dana, dioksin ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) krizlerinden sonra daha fazla hız kazanmıştır. Günümüzde artık gıda maddeleri üretiminin yetersizliği değil, gıda güvenliği tartışılmaktadır.

2010 yılı rakamlarına göre dünyada organik tarım yapan ülke sayısı 160’tır. Üretici firma sayısı ise 2 milyona yakındır. Organik tarım yapılan alanların büyüklüğü 40 milyon hektar kadardır. Tarım dışında 45 milyon hektar organik alan bulunmaktadır (arıcılık, su ürünleri, doğadan toplama, orman ve mera alanları gibi).

En geniş organik tarım alanları Avustralya (12 milyon hektar), Arjantin, ABD, Brezilya ve İspanya’dır. Ülkemizde ise toplam organik alan büyüklüğü 0.6 milyon hektar kadardır.

Organik tarım ürünlerinde kişi başına en yüksek harcama yapan ülkeler İsviçre, Danimarka, Lüksemburg ve Avusturya’dır.

Organik tarımda uygulamalarında insan sağlığına ve doğal çevreye olumsuz etkiler yapan ilaçlama, kimyasal gübre ve hormon gibi verim artırıcı yöntemler kullanılmaz. Buna karşılık organik tarım uygulamalarında, bazı kimyasal elementlerin izin verilen sınırlar içinde toprağa ilave edilmesi ve insan sağlığına ve ekolojik sisteme zarar vermeyen ilaçların kullanılması mümkündür.

Organik üretim yapan işletmeler, bu durumlarını kanıtlamak amacı ile tarafsız ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşunun denetimlerinden geçmek ve belge almak zorundadırlar. Denetimler ise bu yönde hazırlanmış standartlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, insan sağlığına zarar vermemek ve doğal kaynakların korunmasına özen göstermek amacı ile ECOMark© Ekolojik Ürün belgelendirme programı hazırlamıştır. ECOMark© Ekolojik Ürün standardı, ülkemizin jeokültürel yapısı, üretim şekli, tüketim alışkanlıkları yanında yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve resmi politikaları dikkate alınarak tasarlanmıştır ve kuruluşumuz tarafından bu doğrultuda belgelendirme hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.