EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk yönetimi, bütün işletmeler için önemli bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde ilgili tüm riskler tanımlanır, bu riskler sınıflandırılır ve değerlendirilir, bir öncelik sırası belirlenerek riskler ele alınır ve riskler takip edilir.

Risk Yönetimi Hizmetleri

Bir kere riskleri doğru belirlemek ve değerlendirmek, bu riskler doğru yönetebilmek adına önemlidir. Ayrıca işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre risk yönetimi yapmak yasal bir gereklilik de olabilir.

Risk, gelecekte ortaya çıkabilecek belirsiz bir olaydır. Bir işletmenin amaç veya hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilir veya gecikmesine neden olabilir. Belirlenen riskler kesinlik taşımaz, sadece bir olasılıktır. Ayrıca bütün riskler kötü değildir, bir kısım riskler işletme için yeni fırsatlar doğrabilir. Keza durgunluğu önlemek için işletmeler çoğu zaman bir miktar risk almak zorundadır.

Risk yönetimi, belli bir döngü içermektedir: strateji belirlemek, riskleri tanımlamak ve değerlendirmek, kontrolleri zorlamak ve değerlendirmek, harekete geçmek ve izlemek ve raporlamak.

Risk yönetimi döngüsünün ilk adımı, amacı tanımlamak (misyon), üst düzey planlama yapmak (strateji) ve spesifik hedefler belirlemektir (hedefler).

Döngünün ikinci adımı, riskleri yani işletmenin hedefleri ile ilgili tehdit ve belirsizlikleri belirlemektir. Bu adımda riskler sebep ve etkilerine göre ayrılır. Sadece semptomlara odaklanmamak gerekir. Ayrıca riskler önceliklendirilir.

Üçüncü adımda, riski önlemek veya etkisini sınırlamak için politika, eylem, prosedür veya süreçler tasarlanır. Bu adımda riskler ölçülmeye başlanır.

Dördüncü adımda artık harekete geçilir. Bu adımda tahammül edilecek, tedavi edilecek, bekletilecek veya sonlandırılacak riskler için somut adımlar atılır. Bu adımlar işletmenin risk kabul anlayışına göre belirlenir.

Nihayet risk yönetimi döngüsünün son adımı, izleme ve raporlamadır. Risk verilerini elde etmek için standart bir format kullanılır. Tüm riskler yılda en az bir kez gözden geçirilir. Koşullara bağlı olarak daha sık gözden geçirilmesi gereken ciddi riskler takip edilir. Sonuçlar üst yönetime raporlanır.

Riskleri sınıflandırmanın birçok yolu bulunmaktadır. Risk grupları, her işletmenin koşullarına bağlı olarak farklıdır. Riskleri sınıflandırmanın amacı, riskleri standart, anlamlı ve işlem yapılabilir şekilde gruplandırmaktır. Bu şekilde riskler genel olarak finansal riskler, operasyonel riskler, itibar riskleri, stratejik riskler ve yasal düzenlemeler ve uyum riskleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile risk yönetimi hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Büyük projeler ve finans
  • Teknik durum tespiti
  • Çevresel ve sosyal durum tespiti
  • Rezerv değerlendirmesi
  • Durum tespiti pazar araştırması
  • İnşaat takibi hizmetleri
  • Operasyon takibi hizmetleri
  • Risk değerlendirmesi ve yönetimi
 • Ticari finansal risk
  • Garanti hizmetleri
  • Stok gözetim hizmetleri
 • Vadeli emtia piyasası
  • Cevher, kömür, biyolojik yakıtlar ve gübreler
  • Tarımsal ürünler
  • Petrol, gaz ve kimyasallar

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce farklı hizmet verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.