EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Deniz Survey
Survey Hizmetleri

Deniz Survey

Uluslararası gözetim ve survey kuruluşları tarafından verilen deniz survey hizmetleri, draft survey çalışmalarından yüklerin hacim hesaplamalarına kadar, yükleme öncesi survey çalışmalarından gemi ambar kapaklarının ultrasonik sızdırmazlık testlerine kadar, gemilerin kiraya giriş ve çıkışlarında gemi kondisyon ve yakıt tespitinden ambarların mühürleme ve mühür sökme kontrollerine kadar, hatta gemi satış öncesi ekspertiz ve kıymet takdiri çalışmalarından konteyner ve gemilerin yüklemeye uygunluk kontrollerine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin temel amacı, dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcı firmaların, veya taşıma şirketlerinin ya da sigorta şirketleri ve P&I klüplerinin (yani koruma ve tazmin klüplerinin), kısaca bütün tarafların güvende olmalarını sağlamaktır.

deniz-survey

2009 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği, gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi ve liman çıkış belgesi gibi belgeler ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu yönetmelik gereğince gemiler, cinsine, kullanım amacına ve sefer bölgelerine bağlı olarak, tekne, makina, genel donanım, yangından korunma seyir donanımı, haberleşme sistemi, yük taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ve seyir güvenliği bakımından resmi denetime tabidirler. Yük gemilerinin resmi denetimler öncesinde hazırlıklı olması bakımından gözetim kuruluşlarının deniz survey çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş kuruluşlar, başlangıç ve yıllık survey çalışmalarını kendi kuralları doğrultusunda yapar.

Söz konusu yönetmelik esalarında göre deniz surveyi, denizde yapılan başlıca şu denetim ve kontrolleri kapmaktadır: ana makineler ve yardımcıları, gemi üzerindeki kapı, pencere, lumbuz gibi teçhizatlar, sabit yangın söndürme sistemi, elektrik sistemi ve aydınlatmalar, havalandırma sistemi, bağlama halatları, haberleşme ve seyir cihazları ve yakıt tankları.

Deniz survey çalışmaları, sadece geminin ve seyrinin güvenliği için değil aynı zamanda taşıdıkları yüklerin güvenliğini de içermektedir. Bu çerçevede örneğin ambarların ve ambar kapaklarının temizliği, kapasitesi ve yüke uygun olup olmadığı önemlidir.

Çatışma veya çarpma durumunda gemilerde ortaya çıkan hasarın neden olduğu ve ne boyutta olduğu, nasıl onarım göreceği ve hasar tamir maliyetlerinin çıkarılması da deniz survey çalışmalarının bir parçasıdır.

Örneğin sıvı yüklerde kontaminasyon (bulaşma) iddialarının araştırılması, sahil ve gemi tanklarının, kargo hatlarının ve kargo pompalarının kontrol edilmesi, sıvı yüklerden numune alınması, bu numunelerin akredite laboratuarlarda analiz edilmesi ve standartlar ile karşılaştırılması, yapılmışsa manipülasyon yönteminin tespiti çalışmaları da deniz survey çalışmaları kapsamındadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca deniz survey hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Draft survey
 • Gemi ambar kapakları ultrasonik sızdırmazlık testi
 • Kira giriş / çıkış gemi kondisyon ve yakıt tespiti
 • Mühürleme / mühür sökme
 • Pre-loading surveyleri
 • Yükleme / tahliye nezaret surveyleri
 • Yakıt ikmal esnasında miktar tespiti
 • Gemi satış öncesi ekspertiz ve kıymet takdiri
 • Konteyner SOC / CSC ve genel durum kontrolleri
 • Gemi ve konteyner yüklemeye uygunluk kontrolleri
 • Ambar / tank temizlik kontrolleri
 • Yük emniyet kontrolü (lashing)
 • Hacim hesaplamaları

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.