EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirme Hizmetleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yapılan tanımlamaya göre standartlar, üretimde, anlayışta ve ölçüm, test ve analiz çalışmalarında bir örneklik sağlama çabalarının bir sonucu olarak hazırlanmaktadır. Standardizasyon çalışmaları, belli bir faaliyet ile ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak amacı ile ilgili tarafların işbirliği ve katkıları ile belli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama çalışmalarıdır. Dolayısıyla standardizasyon çalışmaları, çalışma yaşamını ilgilendiren her konuda, örneğin kalite, sağlık, inşaat, sanayi, turizm, eğitim, bankacılık ve makine sektörleri gibi alanlarda yapılabilir. Özellikle standardizasyon çalışmaları, insanların can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda ve ekonomik bir yarar sağlayacak konularda yoğunlaşmakta ve kural koymayı ve bu kuralların uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Belgelendirme Hizmetleri

Getirilen standartlar ile birlikte, üretimde ve malların değişiminde malzeme, emek, zaman, işgücü ve kaynak kullanımı gibi faktörlerden en yüksek düzeyde tasarruf sağlanmaktadır. Keza işletmeler ve tüketiciler açısından tatmin edici düzeyde mal ve hizmet üretimi sağlamakta ve tüketicilerin çıkarları gözetilmiş olmaktadır. Standartların temel yaklaşımı insanların yaşamında sağlık ve güvenliği korumaktır. Standartlar aynı zamanda ilgili kişi ve grupların birbirleri ile anlaşmalarını ve daha sağlıklı bilgi alışverişi kurmalarını kolaylaştırmaktadır.

Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yapılan standardizasyon çalışmalarında belli ilkelere uyulmaktadır. Öncelikle standartlar hazırlanırken, bilinçli olarak bir sadeleştirme işlemi yapılmaktadır ve bir takım işlemlerin sayıları azaltılmaktadır. Bu çalışma ekonomik ve sosyal bir çalışma olduğu için de standartlar bütün ilgili tarafların katkıları ve işbirliği ile hazırlanmakta ve genel kabul görmektedir. Standartlar çeşitli alternatifler arasında en iyi sonucu veren kriterlerdir. Ancak teknolojinin ve yeni yöntemlerin gelişmesine bağlı olarak standartlar zaman içinde değiştirilmektedir. Yani standartlar belli aralıklarla ele alınmakta ve gerekli güncellemeleri yapılarak günün koşullarına uygun hale getirilmektedir.

Eğer bir standart, herhangi bir malın özelliklerini ve çalışma esaslarını tanımlıyorsa, o malın bu kriterlere göre değerlendirilmesini sağlayacak test ve ölçüm yöntemlerini de açıklamaktadır. Keza uygulanacak yöntem numune almayı gerektiriyorsa, alınacak numunelerin sayısı ve numune alma sıklığı da de standart içinde açıklanmaktadır.

Standartlar yapısal özelliklerine göre genelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır: madde standartları, mamul standartları, mahsul standartları, yöntem (usül) standartları ve hizmet standartları.

Belgelendirme çalışmaları da bu çerçevede yapılmakta ve çeşitli yönetim sistemleri, ürün spesifikasyonları veya hizmet kriterleri bazında yapılmaktadır.

Belgelendirme kuruluşları herhangi bir ürün, hizmet veya yönetim sistemi için belgelendirme çalışmaları yaparken, öncesinde yerli veya yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmak zorundadırlar. Aksi halde düzenleyecekleri sonuç raporları veya belgelerin uluslararası alanda bir geçerliliği olmaz.

Akreditasyon sistemi, uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak çalışmaların ve düzenlenecek belgelerinin güvenilir ve geçerli olmasını sağlayan bir kalite altyapısıdır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile aşağıda sayılan başlıca begelendirme hizmetlerini kusursuz bir şekilde vermektedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi
 • ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi
 • ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi
 • EN 15085 Kaynak Mühendisliği Yönetim Sistemi
 • HELAL Sertifikası
 • ECOMark® Ekolojik Ürün Belgelendirme Programı
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Belgesi
 • CE Belgesi
 • GMP Plus Belgelendirme
 • ROHS Belgesi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.