EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Su ve Atıksu Ölçümleri
Çevre Analizleri

Su ve Atıksu Ölçümleri

Suların ve atıksuların arıtılması konusunda sürdürülen birçok çalışma bulunmaktadır. Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve iklim değişiklikleri gibi yerküreyi tehdit eden gelişmeler karşısında ülkelerin resmi ve özel kuruluşları üzerilerine düşeni yapmak zorundadır. Bu konularda biyolojik arıtma, çamur yönetimi, koku kontrol, kimyasal besleme ve dezenfeksiyon, durultma prosesi, ultrafiltrasyon membranları ve içme suyu arıtma sistemleri gibi çok sayıda proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Örneğin biyolojik arıtma çalışmaları, bakteri ve başka mikroorganizmaların, karmaşık yapıda olan maddeleri parçalamaları ve daha basit ve kararlı maddelere dönüştürmeleri esasına dayanan bir bilim alanıdır.

su-ve-atiksu

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü su kaynakları varlıklarını korumak ve bunların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 2004 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, su ortamlarının kalite yönünden sınıflandırılmasına, kullanım amaçlarına ve su kalitesinin korunmasına yönelik sınırlama ve yasakları kapsamaktadır. Aynı zamanda atıksuların boşaltım ilkelerini, boşaltım izni kritelerini, atıksu altyapı tesislerini ve su kirliliğini önlemek için yapılacak denetim ve gözetim esaslarını düzenlemektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu su ve atıksu ölçüm hizmetlerini vermektedir:

 • Ağır metal analizleri
 • Aktif klor tayini
 • Alkalinite tayini
 • Amonyak azotu tayini
 • Askıda katı madde tayini
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) tayini
 • Bulanıklık tayini
 • Çökebilen katı madde tayini
 • Çözünmüş katı madde tayini
 • Çözünmüş oksijen tayini
 • Deniz suyu analizleri
 • Fenol tayini
 • Florür tayini
 • Fosfat fosforu tayini
 • Havuz suyu analizleri
 • İçme suyu analizleri
 • İletkenlik tayini
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tayini
 • Kjeldahl azotu tayini
 • Klorür tayini
 • Krom (Cr+6) tayini
 • Nitrat azotu tayini
 • Nitrit azotu tayini
 • pH tayini (sertlik tayini)
 • Sıcaklık tayini
 • Su ve atıksu numune alma
 • Sülfat tayini
 • Sülfit tayini
 • Sülfür tayini
 • Toplam alkalinite tayini
 • Toplam fosfor tayini
 • Toplam katı madde tayini
 • Toplam siyanür tayini
 • Tuzluluk tayini
 • Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
 • Yağ ve gres tayini

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.