EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Endüstriyel Üretim

Endüstriyel Üretim

Genel olarak üretim yapan işletmeler özel üretim yapan ve endüstriyel üretim yapan işletmeler olarak iki düzeyde ele alınmaktadır. Temelde faaliyet tarzları aynı olsa da aslında her iki işletme grubunun kendilerine özgü süreçleri bulunmaktadır. Bu yüzden kurumsal kaynak planlaması açısından zaman zaman farklı rollere sahip olmaktadır.

Endüstriyel Üretim

Özel üretim yapan işletmeler, bir ürünü ya sıfırdan tasarlamakta ya da bir sipariş alarak tamamen buna özel mühendislik çalışmaları yapmaktadır. Tasarım neticede özel bir ürüne uygulanacağı için, üretim süreçleri boyunca esnek bir yapı olması gerekmektedir. Oysa endüstriyel üretim yapan işletmelerde üretim, daha önce belirlenmiş ve kabul görmüş bir tasarım üzerinde sürdürülür. En fazla sipariş doğrultusunda tasarım konfigüre edilir. Müşteriler genelde işletmenin stoklarında bulunan bir ürünü sipariş edebilirler. Ya da önceden tasarlanmış ve kataloglara konulmuş bazı özellikler ve opsiyonlar, sipariş verilen ürüne dahil edilebilir. Müşterilerin değişiklik talepleri kataloglar ile sınırlıdır.

Bu bakımdan endüstriyel üretim ölçüm, test ve analiz çalışmaları, ürün kalite ve özelliklerinin müşteri beklentilerine uygun olup olmadığını tespit etmek açısından önemli olmaktadır. Endüstriyel üretim yapan işletmeler ağırlıklı olarak operasyonel verimliliğe odaklanırlar. Bu ise standartlara, yasal düzenlemelere ve belli üretim teknolojilerine ve yöntemlerine uyulması ile sağlanabilir.

Küresel rekabet ve işletmelerin herşeyi kolayca üretebilir hale gelmesi ile bugün katma değeri yüksek ürün üretmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Ürün yönetimi pazarlama için çok önemli 4P özelliklerinden biridir (production, price, place, promotion). Bu bakımdan endüstriyel üretimde önemli olan herşeyi üretmek değil, verimli, kaliteli ve rekabet edebilir üretim yapmak önemlidir. Böyle olunca tedarikçi firmalara yönelik çalışmalar, tedarik zinciri güvenliği, malzeme testleri, analitik çalışmalar, ürün belgelendirme çalışmaları, operasyonel süreç değerlendirme, kalite kontrolü, lojistik hizmetler, çevre yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, entegre yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik ve gözetim çalışmaları ayrı ayrı önem kazanmaktadır.

Diğer yandan içinde bulunduğumuz çağ, endüstriyel şirketlerin iş süreçlerinde oldukça köklü değişiklikler gerektiren Endüstri 4.0 çağı olarak tanımlanmıştır. Artık işletmelerin başarılı olmalarında özerk yönetim, bireyselleşme, hizmet odaklılık ve şeffaflık gibi özellikler ön plandadır. Kısaca işletmelerin müşteriler için değer yaratan bütün süreçleri dijitalleşmektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile endüstriyel üretim ölçüm, test ve analizleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Tedarikçi firmalara yönelik hizmetler
  • Üretim ve ürünlere yönelik hizmetler
  • Lojistik hizmetleri
  • Proje yönetimi hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri

Laboratuvarımız, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.