EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Su Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

Su Ölçüm, Test ve Analizleri

2050 yılına kadar suya olan talebin dünyada yüzde 60’lara yakın oranda artması bekleniyor. Çünkü dünya nüfusu büyük bir hızla artıyor. Buna karşılık ekolojik dengenin bozulması, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma yüzünden yerkürenin su kaynakları gittikçe azalmaktadır.

su-olcum-test-ve-analizleri

Günümüzde tatlı su kaynaklarının yüzde 70’i tarımsal amaçlı kullanılıyor. Artan nüfus ile birlikte gıda üretimi de büyük oranda artacak. Aynı şekilde elektrik enerjisi üretiminin de artması bekleniyor. Elektrik enerjisi üretiminde de su soğutucu olarak kullanılmaktadır.

Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre dünyada tatlı su tüketimi, su kaynaklarının aynı düzeyde yeniden oluşma sürecinden çok daha hızlıdır. Dünyanın birçok yerinde yeraltı su havzaları küçülüyor. Nüfus artışı ve sulama yüzünden yeraltı su seviyeleri düşüyor. Kısaca su kaynakları sonsuza kadar yetecek miktarda değil.

İşte su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi bu nedenle son derece yaşamsal bir öneme sahiptir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda su ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Yeraltı kuyu tesisatı
 • Pompalama ve araştırma testleri
 • Geçirgenlik testleri
 • Balast suyu numune alma
 • Biyotik endeksler
 • Laboratuvar özel analizleri (adenosin trifosfat, dioksin ve furanlar, hidrokarbon parmak izi, legionella analizleri, düşük seviyeli pestisitler, civa tespiti ve analizi, metal kalıntıları ve düşük seviyeli metaller, mikro kirleticiler ve kalıcı organik kirleticiler (POP’lar), mikrobiyoloji analizleri, izlenebilir doğal seyreltim, poliklorlu bifeniller (PCB’ler), farmasötik, hormonal ve kişisel bakım ürünleri ve radyoaktivite gibi)
 • Laboratuvar analizi - Analitik parametreler
 • Kontamine arazi araştırmaları (terkedilmiş arazi, karakterizasyon (tanımlama) araştırması, kirleticilerin akibeti ve taşınma araştırması ve tarihi araştırmalar gibi)
 • Yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırmalar (akifer karakterizasyonu, yeraltı suları havza araştırmaları, yeraltı suları modellemesi, karst araştırmaları ve mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve ekotoksikoloji araştırmaları ve sondaj yönetimi ve jeotermi çalışmaları gibi)
 • Yüzey suyu araştırmaları (mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve ekotoksikoloji araştırmaları ve yüzey suları araştırmaları gibi)
 • İçme ve sanayi suyu araştırmaları (yeşil binalar, mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve ekotoksikoloji araştırmaları ve su denetimleri gibi)
 • Sanayi ve atıksu araştırmaları (atık hizmetleri, atıksu arıtma çalışmaları ve su arıtma hizmetleri gibi)
 • Asidik kayaç drenajı (asit üreten mineraller, modifiye asit bazlı hesaplama testi, statik net asit üretim testi, standart nem hücresi testleri, EPA 1311 toksitite karakteristiği süzme işlemi ve EPA 1312 sentetik çöktürme liç işlemi gibi)
 • Risk değerlendirme - Ekotoksikoloji çalışmaları

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.