EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Son yıllarda, büyük aksilikler, krizler ve kazalar ile karşılaşma sıklığı, işletmelerin güncel ve proaktif bir yaklaşım uygulayarak güvenliği daha ciddi bir şekilde ele almalarını gerektirmiştir. Geleneksel güvenlik programları genel olarak reaktif ve olay incelemeleri temeli üzerine kuruludur. Oysa güvenlik yönetimi sistemleri günümüzde daha proaktif, katılımcı ve ticari faaliyetlerle daha iyi entegre olan, kuralcı bir tarzdan daha çok kendi kendini düzenleyen ve performans odaklı bir modele geçmiştir. Güvenlik yönetim sistemlerinde artık bu nedenle ISO 31000 standardı gibi uluslararası standartlar esas alınmaktadır.

risk-degerlendirmesi-ve-yonetimi

Uzun yıllar boyunca, toplam kalite yönetimi ilkeleri, çeşitli sağlık ve güvenlik sistemleri geliştirmek için bir temel oluşturmuştur. Günümüzde toplam güvenlik yönetimi kavramı, performans ve sürekli iyileştirme sağlamak için elverişli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve pazarda sürdürülebilir bir avantaj sağlayan performans odaklı bir yaklaşım ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu yeni sistemlerde güvenlikte stratejik bir yaklaşım benimsenmekte, performans değerlendirmesine vurgu yapılmakta, çalışanlar bilinçlenmekte, çeşitli risk analizi yöntemleri uygulanmakta ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. Tam bir güvenlik yaklaşımında iş süreçleri, işletmedeki tüm süreçleri etkileyen bir sürekli gelişim kültürü içinde çeşitli güvenlik teknikleri ile bütünleştirilmektedir. Bu yeni yaklaşımda güvenlik hedefi, iş süreçlerinin analiz sonuçlarına dayanmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetlerini vermektedir:

 • Ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi
 • Çevresel durum tespit denetimi
 • Yeraltı suları kaynak riski belirleme
 • İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 • ISO 31000 risk yönetim sistemi
 • Teknik durum tespiti
  • Veri depolama
  • Tasarım incelemesi ve denetimi
  • Fizibilite araştırması
  • Jeometalürjik inceleme
  • Periyodik operasyon denetimi
  • Pilot tesis incelemeleri
  • Saha değerlendirmesi
  • Teknik raporlar
 • Güvenlik yönetimi
  • ISO 20000 IT belgelendirme
  • ISO 27001: 2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi
  • ISO 28000 tedarik zinciri güvenlik yönetimi
  • Güvenlik tetkikleri
  • TickIT belgelendirme

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.