EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yükseltilebilen seyyar iş platformları, taşınabilir özellikte bir kaldırma iletme grubu aracıdır. Genel olarak yüksek katlı binalarda veya benzer şekilde herhangi bir yüksek yerde yapılacak işlerde kullanılmaktadır. Genelde bu platormların üç farklı çeşidi bulunmaktadır: sadece taşıma konumunda hareket ettirilen platformlar, şasi üzerinde bir kontrol noktasından hareket ettirilen platformlar ve seyyar iş platformu üzerinde kumanda ile hareket ettirilen platformlar. Bu platformların görevi aynıdır. Çalışanlar bu platform üzerine çıkarak işlerini yapmaktadır. Bu bakımdan herhangi bir arıza veya beklenmeyen bir durumda çalışanların can güvenliği risk altındadır. Bu yüzden söz konusu platformlar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir. Yönetmelik ekinde, kaldırma ve iletme grubuna giren araçların bakım, onarım ve periyodik kontrolleri ile ilgili konular açıklanmıştır (Ek 3). Buna göre ilgili standartlarda aksine bir koşul öngörülmemişse yükseltilebilen seyyar iş platformlarının kontrol ve muayene işlemlerinin her yıl en az bir kere olmak üzere makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kontrollerin yapılması iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Ayrıca bu kontrolleri yapacak muyane kuruluşunun bir akreditasyon kuruluşundan aredite olması gerekmektedir.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yetkili muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen, yükseltilebilen seyyar iş platformlarının test ve muayeneleri çalışmalarında dikkate alınan standartlardan birkaçı şu şekildedir:

  • TS EN 280 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler
  • TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - Tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler
  • TS EN 12159 İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli
  • TS EN 1495 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri

Kuruluşumuz, test ve muayene hizmetlerini verirken, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları dikkate almaktadır. Aynı şekilde kaldırma iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında, yükseltilebilen seyyar iş platformlarının periyodik kontrol ve muayene hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.