EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

İnşaat Hizmetleri

İnşaat Hizmetleri

Proje yönetimi, deneyimlerin, bilgilerin, araçların ve yöntemlerin, projenin amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile aktivitelere uygulanmasıdır. Bu tanımdan hareketle başlıca proje süreçleri şunlar olmaktadır: başlangıç süreci, planlama süreci, yürütme süreci, izleme ve kontrol etme süreci ve nihayet kapanış süreci. Bu yaklaşım, inşaat projelerinde de değişmemektedir.

İnşaat Hizmetleri

İnşaat projelerinde de önce gereksinimlerin belirlenmesi, sonra proje planlanması yapılması ve yürütülmesi, bu arada projenin birbiri ile çelişen kısıtlarının dengelenmesi gerekmektedir. Bu kısıtlar kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve risklerdir.

Proje planlamasında etkili faktörler, piyasanın talebi, stratejik fırsatlar, müşterilerin talepleri, teknolojik gelişmeler ve yürürlükteki yasal zorunluluklardır.

Etkin bir proje yönetimi için, işletmede bilgi birikimi olması, proje yöneticisinde yönetim konusunda deneyim olması (performans) ve proje ekibindeki kişilerin kişisel becerileri olması önemlidir.

Bir inşaat projesinde, projenin başarısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin, işletme kültürü, yerli ve yabancı standartlar, işletme altyapısı, personel yönetimi, mevcut insan kaynakları, işletmede onay sistemleri, iletişim kanalları, piyasa koşulları, paydaşların risk anlayışları ve siyasi ortam bu faktörler arasındadır.

Kısaca inşaat sektöründe proje yönetimi, entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, tedarik ve risk yönetimi gibi birçok disiplini ilgilendiren geniş bir kavramdır. Bir proje ortaya konduğu zaman, bütün süreçlerin verimli ve güvenli bir şekilde işlediğinden, çalışma ortamlarının güvenli olduğundan ve güvenilir malzemeler kullanıldığından emin olmak gerekmektedir. Bu konuda yetkili kuruluşlar tarafından inşaat proje yönetimi yanında, ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.

İnşaat sektörü oldukça karmaşık ve rekabetçi bir sektördür. Bina yapımları olsun, altyapı hazırlıkları olsun, büyük bir inşaat projesi, birden fazla küçük alt projelerin biraraya gelmesi ile oluşur. Herbir alt proje ne kadar proje yaşam döngüsü kriterlerine uygun yönetilirse, büyük projenin başarı ihtimali o oranda artar. Yetkili kuruluşlardan, proje yaşam döngüsünün ilk adımı olan başlangıç süreçlerinden itibaren hizmet alınırsa, zemin etütleri, jeoteknik hizmetler ve çevre hizmetlerinden başlanarak, kullanılacak malzemelerin dayanıklılığı, kimyasal ve fiziksel testleri ve malzeme belgelendirme hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda destek almak mümkündür. Örneğin birden fazla inşaat projesi yürüten işletmeler için varlıkların takibi ve hangi makina ve ekipmanların nerede olduklarının izlenmesi de bu hizmetler arasındadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile inşaat ölçüm, test ve analizleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Proje yönetimi hizmetleri
  • Malzemelere yönelik hizmetler
  • Makina ve ekipmanlarla ilgili hizmetler
  • Tedarik zinciri hizmetleri
  • Tesis yönetimi ve gözetim hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.