EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bir işletmeyi başarıyla yönetmek ve yönlendirmek, sistematik ve şeffaf bir yönetim tarzı gerektirmektedir. Başarılı olmak için, işletmenin performansının etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir yönetim sisteminin uygulanması ve bunun sürdürülmesi gerekmektedir. İşletmenin başarılı yönetilmesi, çağdaş yönetim ilkeleri yanında aynı zamanda kalite yönetimini de kapsamaktadır.

iso-9001

İşletmede bir kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve yönetilmesi sırasında, üst yönetimin, kalite yönetim sistemi ilkelerini dikkate alması zorunludur. Bu ilkelerin başında da işletmede bir kalite politikasının hazırlanmış ve yayınlanmış olması gelmektedir. Kalite politikası, bir işletmenin üst yönetimi tarafından açıklanan ve kalite konusunda tüm amaç ve eğilimleri açıklayan bir dokümandır. İşletimenin yönetilmesi sırasında bu kalite politikası her zaman göz önünde tutulmalı ve yönetim kadroları buna odaklanmış olmalıdır.

Politika ve hedefler, işletmenin belirlediği hedeflere ulaşmada kaynaklarını nasıl kullanacağı konusunda yardımcı olmaktadır. Bu bakımdan belirlenecek kalite politikası, işletmenin amacına uygun olmalıdır. Aynı zamanda kalite yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek ve günün koşullarına uygunluk sağlamak konularında yönetimin taahhüdünü içermelidir. Bu bakımndan belirlenen kalite politikaları kalite hedeflerinin hazırlanması için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Hazırlanan kalite politikaları, işletmenin performansının iyileştirilmesi için üst yönetim tarafından bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de işletmenin genel stratejisi ile uyumlu olmak zorundadır.

Bugünün koşullarında işletmeler kıyasıya bir rekabet içindedir. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanlarında yaşanan büyük gelişmeler ile ticaret artık küresel bir nitelik kazanmıştır ve rekabet sadece ülke içinde değil uluslararası alanda yaşanmaktadır. Bir yandan da tüketiciler artık çok daha fazla bilinçlidir ve beklentileri en üst düzeydedir. Klasik kalite tanımlarında geçen müşteri beklentilerini karşılamak artık yeterli bir kriter değildir. İşletmeler müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için çabalamaktadır. Bu değişime ayak uyduramayan işletmeler hiçbir şekilde başarılı olamazlar ve tutunamazlar.

İşletmelerin böylesine bir ortamda ayakta durabilmeleri, hangi sektörde olursa olsun kaliteli, hızlı ve doğayı koruyan bir anlayışla mal ve hizmet üretmelerine bağlıdır. Bu yüzden işletmelerin, tasarım aşamalarından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrasına kadar bütün aşamaları içeren ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak tasarlanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin önemli bir kısmını teşkil eden kalite politikaları hazırlanırken, işletme üst yönetimi şu sayılan konuları dikkate almak zorundadır:

  • İşletmenin gelecekte başarılı olması açısından yapılması gerekli iyileştirmelerin neler olduğu ve ne düzeyde olması gerektiği
  • Ne ölçüde müşteri tatmini beklendiği
  • İşletmelerin gelişim ihtiyaçları
  • İşletme dışında tarafların beklentileri
  • İşletmenin daha iyiye gitmek için gereksinim duyacağı kaynaklar
  • Ortakların ve tedarikçi firmaların olası katkıları

Günümüzde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanması neredeyse bir zorunluluk olmuştur. İlk yayınlandığı tarihten itibaren dünyada en fazla ilgi gören ve uygulanan uluslararası standart, ISO 9001 standardı olmuştur. ISO 9000 standartlar dizisi, etkili bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi yönünde ayrıntılı bir yönetim sistemi oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetlerini vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.