EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Analizleri

Çevre Analizleri

Doğal çevrenin kirlenmekte olması bugünün en büyük problemlerinden biridir. Öncelikle hava kirliliği olmak üzere toprak ve su kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bugün alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve kirliliğin önlenmesi konusunda birçok çalışma yapılmakta birçok proje üretilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde doğal çevrenin korunması ve dünyanın ekolojik dengesinin bozulmaması, asit yağmurlarının önlenmesi ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Çevre Analizleri

Sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak denizler, göller, nehirler ve yeraltı sularında meydana gelen kirlenme insanlar dahil birçok canlı türüne zarar vermektedir. Kirli ve zararlı atıkların sıvıların bu sulara bırakılmaması gerekmektedir. Su kaynaklarında kirliliğinin önlenmesi, hem doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı hem de ekolojik dengenin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Toprağa bırakılan zehirli kimyasal atıklar, toprağa da zarar vermektedir. Doğal kaynağın korunması bakımından bunların özel olarak toplanması ve toprağa bırakılmaması gerekmektedir. Ekolojik dengenin korunması ve toprağın sürdürülebilir kullanımı bakımından toprağın korunması çok önemli bir faktördür.

Sadece ülkemizde değil bütün dünyada sanayileşmenin artması ve doğal kaynakların bilinçsiz şekilde kullanılması ile çevre büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu kötü gidişin durdurulması için kirlenmeye neden olan faktörlerin ölçümlenmesi, test ve analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür çalışmalar gelişmiş laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çevrenin korunması amacı ile başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Çevresel gürültü ve akustik ölçümleri (örneğin, akustik gürültü ölçümleri, çevresel gürültü ölçümü, gürültü haritalarının oluşturulması, gürültü maruziyet ölçümleri ve iç ortam gürültü ölçümü gibi)
  • Emisyon ölçümleri (örneğin, ağır metal ölçüm ve analizleri, amonyak ölçüm ve analizi, baca gazı ölçümü, bacada hız tayini, dioksin furan ölçümü, formaldehit ölçüm ve analizi poliaromatik hidrokarbon (PAH) ölçümü, toplam halojen örnekleme ve tayini, toplam organik karbon (TOC) ölçümü, uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini gibi)
  • İmisyon ölçümleri (örneğin, çöken toz ölçümü, ortam havasında ağır metal ölçümü, ortam havasında gaz ölçümü, ortam havasında maruziyet ölçümleri, ortam havasında uçucu organik bileşik (VOC) ölçümü, partiküler madde (PM10) ölçümü ve tünellerde gaz ölçümü gibi)
  • Su ve atıksu ölçümleri (örneğin, ağır metal analizleri, aktif klor tayini, alkalinite tayini, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) tayini, çözünmüş oksijen tayini, deniz suyu analizleri, havuz suyu analizleri, içme suyu analizleri, krom (Cr+6) tayini, pH tayini (sertlik tayini), su ve atıksu numune alma, toplam alkalinite tayini ve uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini gibi)
  • Toprak ve arıtma çamuru ölçümleri (ağır metal analizleri, azot tayini, eluat hazırlama ve özütleme metodu, florür analizi, organik madde tayini, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) tayini, toplam çözünmüş madde tayini ve yanma kaybı (LOI) tayini gibi)

Laboratuvarımız, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.