EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Makinaların Güvenlik Muayenesi

Çeşitli sektörlerde çeşitli amaçlarla çekiciler, dozerler, skreyperler, yükleyiciler, kazıcı yükleyiciler, greyderler, fore kazık makinaları, vinçler, istif makinaları, yük asansörleri, platformalar ve daha birçok iş makinası kullanılmaktadır. Bu iş makinalarının güvenli çalışmaları ve bunları kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları, ancak periyodik kontrolleri yapılarak sağlanabilir.

Makinaların Güvenlik Muayenesi

İşletmelerde kullanılan her türden makianaların güvenliği konusunda 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Makina Emniyeti Yönetmeliği çıkarılmıştır. Genel olarak uygun şekillerde kurulduğu ve gerekli bakımları yapıldığı zaman, aynı zamanda bu makineler kendilerinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığı zaman, çalışma ortamlarında bir tehlike yaratmamaları ve çalışanların can güvenliğini tehdit etmemeleri gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2006/42/EC sayılı makina emniyet direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu yasal düzenleme yanı sıra yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart bulunmaktadır. Makina güvenlik standartları, çeşitli makina veya makina grupları için ayrıntılı güvenlik kriterlerini kapsamaktadır. Örneğin TS EN ISO 12100 standardının temel amacı, güvenli makine üretimini mümkün kılmak için tasarımcı, imalatçı ve ilgili bütün taraflara güvenlik tekniği bakımından kılavuzluk etmektir. Bu standarda göre makina üreten firmalar veya yetkili temsilcileri, makinalara uygulanacak sağlık ve güvenlik kurallarını tespit etmek amacı ile öncelikle bir risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

Yetkili muayene kuruluşları tarafından makinaların güvenlik muayeneleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-31 ... Bölüm 31: Dikiş makinaları, dikiş üniteleri ve sistemleri için özel güvenlik ve EMU özellikleri
  • TS EN 60204-32 ... Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
  • TS EN 60204-33 ... Bölüm 33: Yarı iletken fabrikasyon ekipman için özellikler

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile elektriksel güvenlik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de makinaların güvenlik muayeneleridir. Bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.