EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Atık Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

2005 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik işyerlerinde, konutlarda, üniversitelerde, okullarda, hastanelerde, resmi kuruluşlarda, sosyal tesislerde ve çok sayıda sanayi kuruluşlarında ısınma amacı ile kullanılan yakma tesislerinin havaya bıraktıkları is, toz, duman, gaz ve buhar gibi kirleticilerin solunan havanın kalitesi üzerindeki kötü etkilerini denetlemek ve kontrol altına almak amacı ile yayınlanmıştır.

Atık Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Sözü edilen yönetmeliğin Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri başlıklı dördüncü bölümü gaz yakma tesislerinin uymaları gereken genel kuralları açıklamaktadır. Buna göre 2006 yılından sonra kurulan veya yenilenen gaz yakıtlı yakma tesisleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak yakma tekniği konusunda ortaya çıkan yeni önlemlere uygun olmak ve azotoksit yoğunluğunu düşürecek özellikte olmak zorundadır. Azotoksit için sınır değerleri de yönetmelikte yer almaktadır. Bunun yanında bu tesisler atık gaz atma tertibatı kurmak ve buna uygun çalışmak zorundadırlar.

Bugün atmosfere kontrolsuz bir şekilde bırakılan zehirli atık gazlar, yerkürenin onarılmaz şekilde tahrip olmasına yol açmaktadır. Bu gazların geri dönüşümü olmadığı için yapılması gereken, kontrol altına almak ve olası zararlı etkileri en düşük seviyelere indirmektir. Bu bakımdan atık gaz yakma faaliyetlerinin denetlenmesi ve uygunluk muayenelerinin yapılması önemli olmaktadır.

Muayene kuruluşları tarafından verilen atık gaz yakma uygunluk muayenesi hizmetlerinde esas alınan başlıca standartlar şunlardır:

  • TS 11715 Atıklar - Gaz atıklar: Terim ve sınıflandırılması
  • TS 12094 Atıklar - Sıvı ve gaz atık yoğunluk tayini
  • TS 13564 Yetkili Servisler - Genel amaçlı akışkan sistemleri ve bileşenleri alet ve cihazları - Hava kalitesi, BOİ, organik bileşik, toz vb. ölçme cihazları ile baca gazı, su/atık su, organik halojen vb. analiz cihazları için - Kurallar

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları dikkate alarak, gaz yakma tesislerinin muayene ve testleri arasında atık gaz yakma uygunluk muayenesi hizmetlerini de vermektedir. Güçlü bir teknolojik alt yapı ve deneyimli ve uzman bir ekip tarafından verilen bu hizmetlerde hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.