EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Hava, Gürültü, Koku ve Titreşim Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

Hava, Gürültü, Koku ve Titreşim Ölçüm, Test ve Analizleri

İşletmeler hangi sektörde faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, çalışanların sağlıkları kadar doğal çevrenin korunması konusunda da sorumludurlar. İşletmeler, faaliyetleri sırasında çevreye yaptıkları olumsuz etkilerin düşürülmesi için gerekli önlemleri almak ve bu yöndeki çalışmalarını ilgili taraflara kanıtlamak zorundadırlar.

hava-gurultu-koku-ve-titresim-olcum-test-ve-analizleri

Hava, toz, gürültü ve titreşim oluşturan faaliyetlerde uyulması gerekli koşullar ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Bu koşulların yerine getirilmesi, sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi bakımından yaşamsal öneme sahiptir.

İşletmeler, çalışma ortamlarında hava kalitesini korumak ve hava kirliliğine neden olan kaynaklar, çevresel gürültü ve titreşim kontrollerini yaptırmak, ayrıca koku emisyonlarına yönelik yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Aynı zamanda hava kirliliği, gürültü ve titreşim uygulamasına yönelik çalışanları bilgilendirmek, hava ve gürültü kirlilik haritaları oluşturmak, temiz hava eylem planları ve gürültü eylem planları hazırlamak, belirlenmiş olan ulusal emisyon faktörlerini izlemek ve sınırlara uymak v zorundadır.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda hava, gürültü, koku ve titreşim ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Hava ve toz partikülleri (ortam havası kalitesi, biyojenik karbondioksit emisyonları, toz atık izlemesi, emisyon ölçüm hizmetleri, kapalı ortam hava kalitesi, gezici kaynak izleme, bidon ölçümü hizmeti ile uçucu hava toksinlerini izleme, işyeri ve sanayi hijyeni, gemi emisyon kontrolleri ve zemin gazı incelemesi gibi)
 • Gürültü ölçümü ve izlemesi
 • Koku ölçümü ve izlemesi
 • Titreşim kontrolü
 • Elektromanyetik alan kontrolü
 • Asbest ve diğer doğal mineral lifleri tanımlama
 • Asbest yönetimi
 • Kaçak emisyon araştırmaları
 • Laboratuvar özel analizleri (karbondioksit arkeometri, dioksin ve furanlar ve poliklorlu bifeniller (PCB’ler) gibi)
 • Hava ve koku yayılma araştırmaları ve model oluşturma
 • İklim değişim hizmetleri (biyojenik karbondioksit emisyonları, Avrupa Birliği emisyon ticaret şeması, Avrupa Birliği emisyon ticaret şeması havacılık sektörü denetimi, ISO 14064 sera gazı hesaplaması ve denetimi, İngiltere karbon azaltma taahhüdü, isteğe bağlı aktiviteler ve diğer projeler gibi)
 • Yeşil binalar
 • Gürültü ve titreşim araştırmaları ve modelleme

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.