EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Temiz Oda Test ve Ölçümleri

Günümüzde havacılık ve uzay çalışmalarından, yarı iletkenlerin üretimine, mikroelektronik çalışmalarından, farmasötik, medikal ve sağlık hizmetlerine ve gıda sektörüne kadar birçok faaliyet alanında temiz oda ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu bakımdan Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan ISO 14644 standardı ile temiz oda validasyonu, uluslararası kurallara bağlanmıştır. Bu standart, temiz odaların ve temiz hava araçlarının sınıflandırma çalışmaları ve test ölçümleri için hava kaynaklı partikül sayısının tespit edilmesini gerekli görmektedir.

Temiz Oda Test ve Ölçümleri

Bu standardın alt bölümleri şu şekildedir:

 • Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
 • Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda
 • Deney metotları
 • Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
 • İşletme
 • Terimler ve tarifler
 • Ayırıcı cihazlar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)
 • Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
 • Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
 • Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması
 • Parçacık ve kimyasal sınıflandırma açısından tanımlanmış seviyelerde temizlik elde etmek için yüzeylerin temizlenmesi
 • Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi
 • Havadaki kimyasal derişimi ile donanım ve malzemelerin kullanım uygunluğunun değerlendirilmesi

İşletmeler temiz oda ihtiyaçlarını karşılarken birçok hususu göz önünde bulundurmak zorundadır. Örneğin temiz oda sınıfı ne olmalı, hangi özelliklere sahip bir temiz oda ihtiyacı var, odaların oluşturulma süresi ne olmalı ve enerji verimliliği özellikleri nelerdir gibi birçok nokta dikkate alınmalıdır. Neticede temiz oda yatırımı, daha verimli, güvenilir ve kaliteli bir üretim alanı demektir.

Bugün ilaç üretiminde, tıbbi araç üretiminde, elektronik cihazların üretiminde, gıda sektöründe ve bazı savunma sanayi projelerinde üretim alanlarında toz ve kirin sınırlandırılması gerekmektedir.

Temiz oda sınıfları, oda havasının bir metrekübünde bulunan partikül sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Örneğin ISO Class 6 sınıfı bir temiz odanın her bir metreküp havasında, 5 mikrondan büyük partükül olmamalıdır.

Akredite muayene kuruluşları tarafından verilen gözetim hizmetleri kapsamında, temiz oda test ve ölçümleri hizmeti de bulunmaktadır. Bu çalışmalarda başvurulan başlıca standart şudur:

 • TS EN ISO 14644 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları dikkate alarak gözetim hizmetleri kapsamında temiz oda test ve ölçümleri hizmeti vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.