EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Atık ve Ürün Güvenliği Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

Atık ve Ürün Güvenliği Ölçüm, Test ve Analizleri

Atıklar, işletmelerde üretim ve kullanım faaliyetleri sırasında oluşan ve insan sağlığı ve doğal çevre için zararlı oldukları için doğrudan veya dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir. Sağlıklı bir atık yönetiminde birinci amaç, atığın oluşmasının önüne geçmektir. Ancak bu yapılamıyorsa en düşük miktarda atık üretilmelidir.

atik-ve-urun-guvenligi-olcum-test-ve-analizleri

Atık yönetimi yapılırken, atıkların kaynağında azaltılması, özelliklerine göre toplanması, ayrılması, geçici depolanması, taşınması, geri kazanılması, yok edilmesi ve bütün bu süreçlerin kontrol altında tutulması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların esasları, Çevre Kanunu, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği gibi yasal düzenlemelerde yer almaktadır.

Atık ve ürün güvenliğini sağlamak için, atık miktarının kaynağında azaltılması ve atık yönetiminin her aşamasında insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması yönünde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Atıkların, Bakanlıktan izin alman tesisler dışında toplanması ve yok edilmesi ya da diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. Esasen atıklar, kimyasal, fiziksel ve biyolojik ön işlemler dışında başka bir atıkla karıştırılamaz.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda atık ve ürün güvenliği ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Atık çöküntü izleme
 • Laboratuvar özel analizleri
  • Çöp yakma kazanı alt külünün metal testi
  • Radyoaktif atıklar
 • Çevresel atık yönetimi hizmetleri
  • Tehlikeli atık ürünlerin yeniden paketlenmesi
  • Atık muhafaza - Hidrolik fren yağı ve soğutucular
  • Atık muhafaza - Poliklorlu bifenil transformatörleri ve kapasitörleri
  • Kazılmış zemin yönetimi
  • Atık deposu yönetim araştırmaları
 • Atıksu arıtma çalışmaları
 • Atık ıslahı çalışmaları
 • Ürün güvenliği
  • Tehlikeli maddeler - IECEE raporlama hizmetleri
  • Tehlikeli maddeler - RoHS uyum belgelendirmesi
  • Tehlikeli maddeler - Perakendeci firmalar için RoHS
  • Tehlikeli maddeler - RoHS testi
  • Acil durum müdahale hizmetleri - İletişim
  • Acil durum müdahale hizmetleri - Fiziksel refakat
  • Acil durum müdahale hizmetleri - Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin direktif
  • Acil durum müdahale hizmetleri - Tebligat
  • Güvenlik bilgi formu sınıflandırması ve etiketleme

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.