EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

Survey Hizmetleri

Gözetim ve survey kuruluşları tarafından verilen survey hizmetleri başlıca şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Survey Hizmetleri

 • Deniz survey hizmetleri
 • P&I / H&M survey hizmetleri
 • Gemi survey hizmetleri
 • Bunker survey hizmetleri

Deniz survey hizmetlerinin temel amacı, çok geniş bir yelpazede verilen hizmetler ile, dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcı firmaların veya taşıma şirketlerinin ya da sigorta şirketleri ve P&I klüplerinin, kısaca bütün tarafların güvende olmalarını sağlamaktır. Tarafsız ve bağımsız olarak verilen gözetim ve denetim hizmetleri, draft survey çalışmalarından yüklerin hacim hesaplamalarına kadar, yükleme öncesi survey çalışmalarından gemi ambar kapaklarının ultrasonik sızdırmazlık testlerine kadar, gemilerin kiraya giriş ve çıkışlarında gemi kondisyon ve yakıt tespitinden ambarların mühürleme ve mühür sökme kontrollerine kadar, hatta gemi satış öncesi ekspertiz ve kıymet takdiri çalışmalarından konteyner ve gemilerin yüklemeye uygunluk kontrollerine kadar uzanmaktadır.

P&I ve H&M survey hizmetlerinin amacı, gemi sahiplerinin olası kaza durumlarında karşılaştıkları hasarın boyutlarını belirlemektir. Bir kısım hasarlar sigorta şirketleri tarafından H&M tekne ve makina sigortası ile karşılanır. Ancak gemi sahiplerinin bir kısım sorumlulukları da, kendi aralarında kurdukları ve kısaca P&I olarak bilinen klüpler tarafından (koruma, tazminat ve sorumluluk sigortası) karşılanır.

Gemi survey hizmetlerinin amacı, kısaca geminin denizde sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışmalar geminin inşa projesi aşamasından başlayarak, belli bir yaşa gelip artık hurdaya çıkarılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreçte güvenlik standardının en yüksek düzeyde olması gerekmektedir ve düzenli aralıklarla gemi sörveyleri yapılmak zorundadır.

Bunker survey hizmetlerinin amacı, gemilerin yakıt ikmalinin güvenilir, hızlı ve zamanında yapılmasını gözetmektir. Bunker ikmali dendiği zaman gemilere yakıt ikmali anlaşılmaktadır ve gemi tedarikçiliğinde en önemli faaliyetlerden biridir. Gemi tedarikçileri çeşitli boyda ve kapasitede olan gemilerin, farklı zamanlarda ve farklı ihtiyaçlarına cevap veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar gemilerin, bakım ve onarım işlerinden gıdaya, yakıt tedarikinden makine yedek parçasına kadar her türlü malzeme ihtiyacını karşılamaktadır. Gemi tedarikçileri bugün bütün limanlarda hizmet veren önemli bir işleve sahiptir. Asıl önemli işleri ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını zamanında ve güvenilir koşullarda sağlamaktır.

Kuruluşumuz survey hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Deniz survey
  • Draft survey
  • Gemi ambar kapakları ultrasonik sızdırmazlık testi
  • Kira giriş / çıkış gemi kondisyon ve yakıt tespiti
  • Mühürleme / mühür sökme
  • Pre-loading surveyleri
  • Yükleme / tahliye nezaret surveyleri
  • Yakıt ikmal esnasında miktar tespiti
  • Gemi satış öncesi ekspertiz ve kıymet takdiri
  • Konteyner SOC / CSC ve genel durum kontrolleri
  • Gemi ve konteyner yüklemeye uygunluk kontrolleri
  • Ambar / tank temizlik kontrolleri
  • Yük emniyet kontrolü (lashing)
  • Hacim hesaplamaları
 • P&I / H&M Surveyleri
  • P&I sigorta gemi giriş ekspertizi
  • Tekne ve makina sigorta gemi giriş ekspertizi
  • Finans kurumları için gemi genel durum tespiti
  • Hasar yönetimi
  • Gemi hasar tespitleri
  • Tersane tamir takibi
  • Çatışma / karaya oturma surveyleri
  • Deniz kirliliği surveyleri
  • Kaza sörveyi
 • Gemi Sörveyi
  • Katı dökme yükler gözetimi
  • Gemi kira giriş / çıkış durumu gözetimi (on hire / off hire condition survey)
  • Bunker miktar ve teslimat gözetimi (gemi yakıt ölçümleri)
  • Mühürleme - mühür sökme sökme takma gözetimi
  • Konteyner gözetimi (konteyner durum kontrolleri, konteyner temizliği ve tahliye ve dolumu)
  • Gemi ambar kapakları sızdırmazlık testi (ultrasonik veya su testi - hose test yönetimi)
  • İstif kapasite ve ambar boşluk kontrollerinin yapılması
  • Gemi ambar temizlik kontrolleri gözetimi
  • Puantaj, tali ve kantar gözetimi
  • Deniz, kara, demiryolu nakil araçları ve bu araçların nakil istasyonları / stok sahaları gözetimi
  • Gemi draft sörveyi
  • Vinç performans surveyleri
  • Ambar kapasite, boşluk kontrolleri
  • Ambar kapak sızdırmazlık kontrolleri
  • Ambar mühür açma, mühürleme surveyleri (sealing, unsealing)
  • Ambar temizlik kontrolleri
 • Bunker Survey
  • ISO/TR 13739’a göre yükleme, teslimat bunker surveyleri
  • Kira giriş, çıkış bunker surveyleri (delivery-redelivery bunker survey)
  • Bunker numune alımı, ISO 8217’ye göre analiz ve analizlere nezaret

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.