EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Sanayi Gaz Tankeri Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genel olarak gazların neden olduğu zararlı ortamlar şunlardır:

Sanayi Gaz Tankeri Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

  • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazlar: metan (doğalgaz) ve propan ile bütan karışımı LPG gibi
  • Toksik etkili zehirleyici gazlar: karbonmonoksit ve hidrojen sülfür gibi
  • Korozif etkili (oksitleyici ve aşındırıcı) gazlar: klor, azot dioksit ve amonyak gibi
  • Boğucu veya boğulmaya yol açan gazlar: azot ve karbon dioksit gibi

Bugün çalışma ortamlarında gaz güvenliğini sağlamak için öncelikle her türlü risk taşıyan tüm gazların, ister patlayıcı, ister zehirleyici, isterse boğucu olsun kaynaklarını belirlemek, doğru tanımlamak ve riskleri ortadan kaldıracak önlemleri almak gerekmektedir.

İşletmelerde, bu tür gazları kullanan bütün cihaz ve ekipmanların ilgili standartlara uygun tasarlanmış ve üretilmiş olması, doğru kurulmuş olması ve amacına uygun kullanılıyor olması gerekmektedir. Bu çerçevede periyordik kontrollerinin zamanında yapılıyor olması gerekmektedir. Bu kapsama sanayi gaz tankerleri ve tankları da girmektedir.

Sonuçta sanayi gaz tankerleri ve tankları insan sağlığı ve işletme güvenliği açısından tehlikeli depolama araçlarıdır. Bu bakımdan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde açıklandığı gibi bu tankların yetkili makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından her yıl bir defa kontrol edilmesi gerekmektedir.

Muayene kuruluşları tarafından, örneğin LPG tanklarının kontrol ve muayene çalışmalarında başlıca şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS EN 12819 LPG tankları - Yer üstünde kullanılan - Muayene ve yeterliliğin yeniden değerlendirilmesi - Anma kapasitesi 13 m3’ten büyük
  • TS EN 12817 LPG donanımı ve aksesuarları - Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi - Anma kapasitesi 13 m3’’ten küçük (13 m3 dahil)
  • TS EN 12493 Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar - Karayolu tankerleri - Tasarım ve imalat
  • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları
  • TS 1446 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) - Depolama kuralları
  • TS 1449 LPG doldurma ve boşaltma kuralları - Emniyet gerekleri

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları esas alarak, basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında sanayi gaz tankerleri ve tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini de yapmaktadır.

 


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.