EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Ham Petrol, Petrol Mamülleri, Gazlar ve Kimyasal Gözetimleri
Sektörel Gözetim

Ham Petrol, Petrol Mamülleri, Gazlar ve Kimyasal Gözetimleri

Petrol ürünlerinin hemen hemen tamamı petrol rafinerilerinde damıtılan petrolden elde edilmektedir. Petrol rafinerileri, ellerindeki ham petrolün kalite ve niteliklerini esas alarak, ihtiyaca göre çeşitli petrol ürünleri üretmektedir. Petrolün bugün en büyük kullanım alanı enerjidir. Ham petrolden çeşitli derecelerde elde edilen benzin ve fuel oil önemli bir tüketim şeklidir. Ancak rafinerilerde başka kimyasal maddeler de üretilmektedir. Petrol rafinerilerinde üretilen başlıca ürünler şunlardır: petrokimyasal ürünler (örneğin plastik), mazot, benzin, fuel oil, asfalt, katran, parafin, gaz yağı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG).

petrol-ve-kimyasal-gozetimleri

Petrol kavramı, latincede taş ve yağ anlamlarına gelen petra ve oleum ifadeleri birleştirilerek türetilmiş bir kelimedir (ingilizce karşılığı Petroleum). Petrolün bileşiğinde yoğun olarak metan, etan ve propan gazları bulunmaktadır. Yeraltından çıkarılan petrol, ham yani işlenmemiş durumdadır. Petrol işlenerek yukarıda sayılan birçok üretilmektedir.

Petrolün ilk kullanımı dördüncü yüzyılda ısınma ve aydınlatma amacıyla olmuştur. Ancak petrolün gaz lambalarında ilk olarak kullanılması on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında olmuştur. O tarihten sonra da özellikle motorlu araçların gelişmesi ile birlikte petrolün önemi hergün giderek artmıştır.

Petrolün oluşumu milyonlarca yıl süren bir süreçtir. Bugün bütün petol yatakları toprağın derinliklerinde saklıdır.

Günümüzün en önemli enerji kaynakların biri olan ham petrol ve petrol ürünlerinin kalite ve niteliklerinin belirlenmesi ise ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir ve gözetim ve denetim kuruluşlarının deneyimli ve eğitimli denetçileri bu konuda yayınlanan standartlar doğrultusunda bu hizmetleri vermektedir.

Ham petrol, petrol mamülleri, gazlar ve kimyasal gözetimleri, başlıca şu standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

 • API standartları (Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından belirlenen standartlar)
 • ASTM standartları (Amerikan Test ve Malzeme Kurumu tarafından belirlenen standartlar)
 • ISO standartları (Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen standartlar)
 • GOST standartları (Rusya Federasyonu tarafından geliştirilen standartlar)
 • Uluslararası ilgili diğer standartlar

Kuruluşumuz güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile bu hizmetleri kusursuz olarak vermektedir. Bu çerçevede kuruluşumuz tarafından verilen başlıca ham petrol, petrol mamülleri, gazlar ve kimyasal maddeler gözetim hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Sahil tankı ölçümleri
 • Ullage survey
 • Yakıt tanklarının ölçülmesi
 • Gemi ve sahil boru hatları kontrolleri
 • Gemi tankları boş tank kontrolleri
 • Sahil ve gemi tanklarından numune alımı
 • Analizlere nezaret
 • Petrokimyasallar, bitkisel ve hayvansal yağlarda gözetimler
 • Yükleme / tahliye / transfer miktar surveyleri
 • Tank temizlik kontrolleri (gemi tankları, sahil tankları)
 • Standarda uygun her noktadan numune alımı
 • Inhibitor katımı ve haftalık, aylık inhibitor, polimer kontrolü
 • Aylık miktar tespitleri (stok)
 • ISO container, vagon temizlik kontrolleri
 • Kara tankeri temizlik, yükleme, numuneleme, tahliye, mühürleme surveyleri
 • TS 7060 EN ISO 5555 ve TS 900-1 EN 3170 standardına uygun numune alımı, analize nezaret
 • Ham petrol ve petrol ürünleri
 • HM 28, HM 29 ve IP Part XVII standardına göre miktar gözetimi
 • LPG - amonyak

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.