EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Endüstriyel Hijyen Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Endüstriyel Hijyen Ölçüm, Test ve Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır ve bu önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük çalışma ortamlarında yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek içindir.

is-sagligi-is-guvenligi-ve-endustriyel-hijyen-olcum-test-ve-analizleri

Bir tehlikeden bahsederken, çalışma ortamlarında var olan veya dışarıdan gelen ve çalışma ortamını ve çalışanları etkileyen zarar veya hasar verme potansiyeli anlatılmak istenir. Risk ise, bir tehlikenin gerçekleşmesi ile ortaya çıkacak kayıp ve zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Risk değerlendirmesi yapılırken, tehlikeler belirlenir, bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olacak faktörler tespit edilir, bu tehlikelerden kaynaklanan riskler analiz edilerek önem sırasında konulur ve alınması gerekli önlemlere karar verilir.

İşletmelerde yapılan iş sağlığı, iş güvenliği ve hijyen ölçüm, test ve analiz çalışmaları, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için yapılmaktadır. İşverenler çalışma ortamlarındaki risklerden çalışanları korumak ve bütün çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda iş sağlığı, iş güvenliği ve endüstriyel hijyen ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi
  • Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi
  • R&TTE (radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları) direktifi esasları
  • İşyeri ve sanayi hijyeni
  • OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
  • Çalışma ortamı hava kalitesi
  • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
  • Konaklama hizmetleri (iyi çevre uygulamaları ve iyi SPA uygulamaları gibi)
  • Ürün güvenliği (REACH etki analizi, REACH SVHC yönetimi, REACH ön kayıt, REACH tescil dosyası, REACH güvenlik bilgi formu sınıflandırması ve etiketleme, REACH SIEF ve üçüncü taraf temsilciliği, REACH kimyasal madde tanımlama ve REACH SVHC testi gibi)
  • Güvenlik araştırmaları

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.