EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Sektörel Gözetim

Sektörel Gözetim

Gözetim ve survey kuruluşları tarafından verilen sektörel gözetim hizmetleri başlıca şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Sektörel Gözetim

 • Genel kargo gözetimleri

Bu hizmetler, yük gemilerine yüklenen veya tahliye edilen kargo yükleri için verilmektedir. Kargo yükleri, tekstil ürünlerinden plastik ürünlere, konsolide kargolardan elektronik malzemelere kadar çok farklı ürün gruplarını kapsamaktadır. Burada önemli olan kargo yüklerinin yükleme ve tahliye işlemlerinin, hızlı, güvenli, hasarsız, yüksek performansla ve kaliteli olarak yapılmasını ve bozulmadan alıcısına güvenle ulaştırılmasını sağlamaktır.

 • Demir çelik ürünleri gözetimleri

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan demir ve çelik sektörü, başta inşaat malzemeleri olmak üzere gemi, uçak, demiryolu, vagon ve otomotiv gibi birçok taşıt araçları ve her türden elektrikli ve elektronik cihaz, makina ve eşya üretimine katkısı bulunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler için verilen kontrol ve gözetim hizmetleri sayesinde taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmasının önüne geçilmiş olmaktadır.

 • Gıda ürünleri gözetimleri

Hem tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, hem de dış ticaretin tarafları arasında güven oluşturmak bakımından gıda ürünlerinin yüklenmesi, taşınması ve tahliye edilmesi işlemlerinin gözetimleri önem taşımaktadır. Gıda ürünlerinin yükleme ve tahliye işlemlerinin yerli ve yabancı standartlara uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 • Ham petrol, petrol mamülleri, gazlar ve kimyasal gözetimleri

Bugün en önemli enerji kaynakların biri olan ham petrol ve petrol ürünlerinin kalite ve niteliklerinin belirlenmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Gözetim kuruluşlarının deneyimli ve eğitimli denetçileri, yayınlanan yerli ve yabancı standartlar doğrultusunda bu hizmetleri vermektedir.

 • Endüstriyel gözetimler

Çeşitli sektörlerde işletmeler, ürettikleri ürünler, iş süreçleri, ürün tasarımları ve verdikleri hizmetler ne kadar başarılı olursa o oranda başarılı olabilirler. Bu durum ancak tarafsız ve bağımsız hizmet veren üçüncü taraf kuruluşların gözetim ve denetim hizmetleri ile kanıtlanabilirler.

 • Otomotiv gözetimleri

Ülkemizin dış ticaretinde önemli bir rol oynayan otomotiv sektöründe gözetim ve denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen gözetimlerde ürünlerin mükemmel kalitede olması için yerli ve yabancı birçok standart esas alınmaktadır. Ancak yüksek kaliteyi sağlamak için ayrıca üretimin her aşamasında yapılacak gözetim çalışmaları da ayrıca önem taşımaktadır. Üretim sırasında gözden kaçacak bir nokta, sürüş güvenliği ve insan sağlığı bakımından risk yaratabilir.

 • Maden ve mineraller gözetimleri

Gözetim ve denetim kuruluşları, maden ve minerallerin yükleme öncesinde, yükleme sırasında ve tahliye edilmesi sırasında müşterilerin talepleri ve ilgili standartlar doğrultusunda, kalite ve miktar kontrollerini yapmakta, numuneler almakta, gerekli ölçüm, test ve analizlerini yapmakta ve bütün bu çalışmalar ile ilgili raporlar düzenlemektedir.

 • Tarım ürünleri, gübre, katı kimyasal gözetimleri

Tarım sektöründe herşey taşımacılık faaliyetlerinin düzeni ve kalitesi ile bitmiyor. Özellikle ülke dışına gönderilecek tarım ürünlerinin, gübrelerin veya katı kimyasal maddelerin miktar, kalite ve niteliklerinin yükleme öncesinde veya tahliye işlemleri sırasından gözetilmesi de gerekmektedir. Bu nokta, alıcı ve satıcı firmalar kadar sigorta şirketleri ve taşıma şirketleri açısından da önemlidir.

Kuruluşumuz sektörel gözetim hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Genel kargo gözetimleri
  • Miktar ve kalite gözetimi
  • Tally / kantar gözetimi
  • Draft survey
  • Yükleme öncesi gözetimler
  • Yükleme / tahliyeye nezaret
  • Hasar gözetimi
  • Konteyner / gemi yüklemeye uygunluk kontrolü
  • Mühürleme / mühür açma
  • Lashing kontrolü
  • Numune alımı
  • Analizlere nezaret edilmesi
 • Demir çelik ürünleri gözetimleri
  • Miktar ve kalite gözetimi
  • Mamul üretim kontrolü
  • Yükleme öncesi gözetimi
  • Yükleme / tahliye nezaret
  • Çelik hurda kalite tespiti
  • Ham madde kalite tespiti
  • Tally / kantar gözetimi
  • Draught survey
  • Radyoaktivite ölçümü
  • Numune alma
  • Analizlere nezaret edilmesi
  • Hasar gözetimi yapılması
  • Mühürleme / mühür açma
 • Gıda ürünleri gözetimleri
  • Miktar ve kalite gözetimi
  • Stok takip gözetimleri
  • Yükleme / tahliye nezaret
  • Kantar gözetimi
  • Draught / ullage survey
  • Numune alımı
  • Analizlere nezaret edilmesi
  • Hasar gözetimi
  • Mühürleme / mühür açma
 • Ham petrol, petrol mamülleri, gazlar ve kimyasal gözetimleri
  • Sahil tankı ölçümleri
  • Ullage survey
  • Yakıt tanklarının ölçülmesi
  • Gemi ve sahil boru hatları kontrolleri
  • Gemi tankları boş tank kontrolleri
  • Sahil ve gemi tanklarından numune alımı
  • Analizlere nezaret
  • Petrokimyasallar, bitkisel ve hayvansal yağlarda gözetimler
  • Yükleme / tahliye / transfer miktar surveyleri
  • Tank temizlik kontrolleri (gemi tankları, sahil tankları)
  • Standarda uygun her noktadan numune alımı
  • Inhibitor katımı ve haftalık, aylık inhibitor, polimer kontrolü
  • Aylık miktar tespitleri (stok)
  • ISO container, vagon temizlik kontrolleri
  • Kara tankeri temizlik, yükleme, numuneleme, tahliye, mühürleme surveyleri
  • TS 7060 EN ISO 5555 ve TS 900-1 EN 3170 standardına uygun numune alımı, analize nezaret
  • Ham petrol ve petrol ürünleri
  • HM 28, HM 29 ve IP Part XVII standardına göre miktar gözetimi
  • LPG - amonyak
 • Endüstriyel gözetimler
  • Proje süreç denetimi (expediting)
  • Proje üretimlerine nezaret ve onay verme
  • L/C bazında emtia kabulü
  • Yükleme öncesi gözetimleri
  • Leasing kurumları adına L/C bazında uygunluk kontrolü
 • Otomotiv gözetimleri
  • Tüm otomotiv kargo gözetimleri
  • Araçların teknik normlara uygunluk surveyleri
  • Yükleme ve tahliye sürecinde ve stok alanlarında genel kondisyon surveyleri
  • Yükleme listelerine uygunluk surveyleri
  • Yükleme sürecinde lashing hizmetleri
  • Hasar surveyleri
 • Maden ve mineraller gözetimleri
  • Metalürjik mamuller gözetimi
  • Miktar ve kalite gözetimi
  • Kantar gözetimi
  • Draft survey
  • Hasar gözetimi
  • Mühürleme / mühür açma
  • Numune alımı / hazırlanması
  • Stoktan standarda uygun numune alımı
  • Yükleme / tahliye miktar kontrolleri
  • Ambar, stok yeri temizlik kontrolleri
  • Isı, nem kontrolleri, analizleri
  • Draft survey ile miktar tespiti
  • Fiziksel, kimyasal numune hazırlanması, analizi
  • Elek testleri
  • Kömürden numune alımı, analizlere nezaret
 • Tarım ürünleri, gübre, katı kimyasal gözetimleri
  • Ambar temizlik kontrolleri
  • Numune alımı, hazırlanması
  • Yükleme öncesi stok kontrolleri
  • Draft survey
  • Yükleme, tahliye ve miktar kontrolleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.