EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri
Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Çevre Hizmetleri

Çevresel sürdürülebilirlik dendiği zaman, çevre koşullarının kendi kendini yenileme gücünden ve yeteneğinden söz edilmektedir. Bunu sağlamak için örneğin yenilenebilir kaynaklar için hasat oranının, yenilenme oranını geçmemesi gerekmektedir. Buna sürdürülebilir verim denmektedir. Keza projelerden kaynaklanan atık üretim oranlarının, çevrenin özümseme kapasitesini aşmaması gerekmektedir. Buna sürdürülebilir atık bertarafı denmektedir. Ayrıca yenilenemeyen kaynaklar için yenilenemeyen kaynakların tükenmesi, onu ikame edecek yenilenebilir alternatiflerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

cevre-hizmetleri

Bu üç koşulu kapsayan çevresel sürdürülebilirlik kavramı, bütün dünyada geniş çapta kabul görmektedir. Özetlemek gerekirse, çevresel sürdürülebilirlik, yenilenebilir kaynak hasadı, kirlilik yaratma ve süresiz olarak sürdürülebilen yenilenemez kaynakların tükenme oranı demektir. Süresizlik devam edemeyecekse, o zaman bu kaynak sürdürülebilir olmamaktadır.

Aynı anda hem sürdürülebilir olmak hem de ekonomik büyüme göstermek, en azından önümüzdeki 50 yıl boyunca mümkün görülmemektedir. Bu yüzden herşeyden önce bu kavramların dünya standart sürdürülebilirlik tanımının yerini alması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir sistemin destekleyeceği yaşam kalitesi seviyesi göz ardı edilmemelidir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu çevre hizmetlerini vermektedir:

  • Hava, toz, gürültü, koku ve titreşim (asbest yönetimi, biyojenik CO2 emisyonları, kaçak emisyon araştırmaları ve uçucu hava toksinlerini izleme gibi)
  • Toprak (asidik kayaç drenajı, kontamine arazi araştırmaları,çevresel sondaj çalışmaları ve jeoteknik toprak testleri gibi)
  • Su (içme ve sanayi suyu araştırmaları, yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırmalar, hidrojeokimya ve sanayi ve atıksu araştırmaları gibi)
  • Atık yönetimi ve ürünlerin çevresel güvenilirliği (atık analizleri, kazılmış zemin yönetimi, atık deposu yönetimi ve atık çöküntü izleme gibi)
  • Çevresel değerlendirmeler ve yönetim (çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, çevresel durum tespit hizmetleri, çevresel izin ve yeterlilik hizmetleri ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi gibi)
  • İklim değişikliği hizmetleri (biyojenik CO2 emisyonları, AB Emisyon Ticaret Şeması, AB Emisyon Ticaret Şeması havacılık sektörü denetimi ve ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi gibi)
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi revizyonu
  • Çevresel veri yönetimi

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.