EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Madencilik Hizmetleri

Madencilik sektörü, bugün toplum yaşamında vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu kadar ileri teknoloji ve refah seviyesine ulaşmışsa, bunda madencilik faaliyetlerinin çok etkin bir rol oynadığı inkar edilemez. Toplumların hammadde ihtiyaçlarını karşılayan iki büyük üretim alanından biri tarım, diğeri madenciliktir.

Madencilik Hizmetleri

Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını çok etkin bir şekilde kullanmışlar ve bugünkü ekonomik güçlerini kazanmışlardır. Madencilik sektörü, bir yandan ekonomiye doğrudan katkılar yaparken, bir yandan da özellikle imalat sektörü gibi başka ekonomik alanlara girdi sağlamaktadır.

Çeşitli sektörler arasında madencilik sektörü, en yüksek istihdam ve katma değer yaratma kapasitesine sahip bir sektördür. Aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır. Kısaca hem ekonomik hem de sosyal kalkınma politikalarının hazırlanmasında madencilik sektörü ciddi bir öneme sahiptir.

Dünyada hem maden üretiminde etkili olan hem de önemli maden rezervlerine sahip ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika ve Kanada gelmektedir. Dünya ticaretinde çok önemli yere sahip madencilik ürünleri, ham petrol, demir dışı metaller ve endüstriyel minerallerdir. Dünyada bakır, çelik, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşmekte, buna karşılık plastik ve polimer kökenli malzemeler ve ileri seramik malzemeleri gibi yüksek teknoloji ürünü malzemelerin kullanımı artmaktadır.

Dünyada her yıl 10 milyar tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bunun yüzde 75’i enerji hammaddeleri, yüzde 10’u metalik madenler ve yüzde 15’i endüstriyel hammaddedir.

Yapılan birçok analiz çalışmasına göre, kişi başına düşen maden tüketimi miktarı ile insanların yaşam standardı kalitesi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Yani maden tüketim miktarı ne kadar yüksekse, insanların refah düzeyi de o oranda yüksektir. Ülkemizde maden tüketim miktarları yüksektir ve günlük yaşamda kullanılan birçok malzemenin hammaddesi madendir. Buna rağmen ülkemizde maden sektörünün önemi zaman zaman göz ardı edilmiştir.

Madenciliğin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından şu rakamlar ilginçtir: ortalama bir konut üretimi için 400 ton civarında, 1 kilometre otoyol yapımı için 30 bin ton, orta boyutta bir hastane inşası için 30 bin ton ve yaklaşık 30 bin kişilik bir stadyum inşa etmek için 300 bin ton agrega gerekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Gözetim ve numune alma hizmetleri
  • Analitik hizmetler
  • Araştırma hizmetleri
  • Metalurji ve proses tasarımı hizmetleri
  • Üretim ve tesis hizmetleri
  • Şantiye işletme ve kapatma hizmetleri
  • Endüstriyel güçlüklere karşı hizmetler
  • Proje risk değerlendirme ve risk düşürme hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce farklı hizmet verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.