EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Petrol ve Doğalgaz Hizmetleri

Petrol ve Doğalgaz Hizmetleri

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birincil enerji kaynağı petrol ve doğal gazdır. Bu bakımdan bu iki kaynak stratejik bir öneme sahiptir. Petrol ve doğalgaz birçok sektörde temel bir girdidir ve ekonominin itici gücüdür. Ancak mevcut enerji kaynakları ve üretim oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre dünya petrol ve doğalgaz rezervleri en fazla 50 yıl içinde tükenmiş olacak.

Petrol ve Doğalgaz Hizmetleri

Genel olarak bakıldığında dünyanın birincil enerji kaynakları yüzde 33 oranında petrol, yüzde 23 oranında doğalgaz, yüzde 30 oranında kömür, yüzde 5 oranında nükleer enerji, yüzde 6 oranında hidro ve yüzde 3 oranında yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ülkemizde de bu oranlar çok farklı değildir.

Bir yandan petrol ve doğalgaz kaynakları tükenirken bir yandan da enerji kaynaklarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Diğer taraftan petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve bölgesel siyasi istikrarsızlık, gittikçe büyük bir problem haline gelmektedir. Ülkemiz enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı olduğu için bu problemler ülkemiz için ayrıca endişe yaratmaktadır.

Bu yüzden özellikle yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere yeni enerji kaynaklarını keşfetmeye ve değerlendirmeye yatırım yapmak, yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu bakımdan son yıllarda, jeolojik saha faaliyetleri, jeofizik saha faaliyetleri, sondaj çalışmaları, petrol üretimi ve doğal gaz üretimi alanındaki çalışmalar ülkemizde sürdürülmektedir. Resmi kuruluşlar, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde, henüz keşfedilmemiş havzalarda ve başka havzalarda arama ve keşif faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayıca bu konuda denizaşırı faaliyetler de yapılmaktadır.

Esas olarak petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetleri dört ana süreçte gerçekleşmektedir: keşif, kuyu geliştirme, üretim ve sahadan vazgeçme. Keşif çalışmaları, petrol veya doğal gaz rezervleri ile ilişkili kaya oluşumlarının araştırılmasını ve jeofizik arama ve sondaj çalışmalarını içerir. Kuyu gelişimi, rezervin ekonomik olarak değerli olup olmadığını belirleme çalışmalarını içerir. Üretim çalışmaları, petrolün veya doğalgazın çıkarılması, sıvı hidrokarbonlar, gaz, su ve katıların ayrıştırılması işlemlerini içerir. Petrol çoğu zaman bir rafineride işlenir, doğal gaz ise sahada veya bir doğal gaz işleme tesisinde işlenir. Nihayet son aşama, ekonomik miktarlarda petrol veya doğalgaz üretme potansiyeli olmayan kuyuların veya artık ekonomik olarak uygun olmadığında karar verilen kuyuların kapatılması çalışmalarını içerir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile petrol ve doğalgaz ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Upstream hizmetleri
  • Downstream hizmetleri
  • Varlık bütünlüğü yönetim hizmetleri
  • Proje yaşam döngüsü hizmetleri
  • Teknik personel hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri
  • Boru hattı bütünlüğü hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce farklı hizmet verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.