EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Süreklilik Ölçümleri

Bir elektrik tesisatında en can alıcı koruma sistemi topraklama sistemidir. Ancak topraklama sisteminin verimli çalışması, iletkenlerinin fiziksel olarak sağlam ve hatasız olmasına bağlıdır. Bu durum sadece uygun bir kontrol cihazı ile yapılacak süreklilik ölçümleri ile tespit edilebilir.

Süreklilik Ölçümleri

Süreklilik ifadesi bazı yerlerde toprak devamlılığı şeklinde de ifade edilmektedir. Burada önemli olan nokta, toprak hattının, başladığı noktadan bir iletken aracılığı ile en son noktaya kadar sağlıklı bir şekilde ulaşmasıdır.

Süreklilik ölçümü kısaca, topraklama sistemindeki bağlantıların bütünlüğünü kanıtlamak için yapılmaktadır. Bu testlerde iki iletken arasındaki yüksek çözünürlük direnci ölçülmektedir. Özellikle koruyucu toprak bağlantılarını kontrol etmek için etkili bir yöntemdir. Yapılan ölçümler neticesinde, ana dağıtım panosundan elektrik enerjisinin kullanıldığı tüketici noktasına kadar faz ve topraklamanın etkin olup olmadığı tespit edilmiş olmaktadır.

Topraklama sistemlerinde temel yaklaşım, başta insan hayatının korunması, daha sonra mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Elektrik hatlarında veya elektrik kullanan cihazlarda herhangi bir kaçak akım olması, beklenmedik hasarların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yeni kurulmuş olsun, veya bakım ve onarımdan geçmiş olsun bütün topraklama sistemlerinin kullanıma geçmeden önce, hatta bir problem olmasa bile her yıl düzeli aralıklarla mutlaka ölçüm, test ve muayenelerinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu konuda, yetlkili muayene kuruluşları tarafından süreklilik ölçümleri yapılmakta ve rapor düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda sistemin ilgili güvenlik standartlarını sağlayıp sağlamadığı mutlaka araştırılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince ölçüm ve test çalışmalarının yapılması gereken konular şunlardır: süreklilik testleri, izolasyon direncinin ölçülmesi, topraklama direncinin ölçülmesi, toprak özdirencinin ölçülmesi, loop empedans ölçümü, kısa devre akım testleri ve muhtemel kaçak akım testleri. Bunların arasında süreklilik testleri de bulunmaktadır. Sürekliliği sağlanmamış bir topraklama sisteminden beklenen fayda elde edilmez ve işletmeler için bu durum her zaman risk demektir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile elektriksel güvenlik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de süreklilik ölçümleridir. Bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.