EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2011 yılında Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Gaz yakan bütün cihazların ve ekipmanlarının, amacına uygun kullanılması durumunda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğine zarar vermemesi gerekmektedir. Sözü edilen yönetmelik bunu sağlamak amacıile bu ürünlerin tüketicilere sunulmasına ve hizmete alınmasına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya giren 2009/142/CE sayılı Gaz Yakan Cihazlara Dair Dirketif doğrultusunda hazırlanmıştır.

Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Bu yasal düzenlemelerin kapsamına giren birçok cihaz ve ekipman bulunmaktadır. Örneğin ısınma, yemek pişirme, sıcaklığı 105 dereceyi geçmeyen sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama amaçları ile kullanılan bütün cihazlar bu kapsamdadır. Bu cihazların üflemeli brülörleri, ısıtma elemanları, bunların dışında kalan ve gaz yakan cihazlara takılan parçaları, güvenlik, kontrol ve ayarlama donanımlarını da bu kapsama girmektedir. Bu çerçevede olmak üzere endüstriyel pişirme ekipmanları, gaz yakıtlı ev tipi pişirme cihazları, şofbenler, güvenlik ekipmanları, kamp cihazları ve dedantörler, yukarıda sözü edilen yönetmelik esalarına göre denetlenmekte ve muayene edilmektedir.

Ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini yükseltmek, ileri teknolojili ürünler üretmek ve çevreye ve topluma duyarlı bir anlayışı yaygınlaştırmak açısından Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik önemli bir katkı sağlamıştır. Ülkemizde bu süreç yine Avrupa Birliği direktifleri paralelinde 2002 yılında başlamıştır. Ancak üretici firmaların yasal düzenlemelere hakim olmaması ve zamanında yasal değişiklikleri takip etmemesi yüzünden hızlı bir geçiş olamamıştır. İşletmelerde ARGE faaliyetlerinin güçlü olmaması, teknik altyapılarının yetersiz kalması ve standartları tam algılayamaması da bunda etkili olmuştur.

Akredite muayene kuruluşları tarafından bugün, gaz yakan cihazların, yönetmelikte açıklandığı şekilde güvenli olarak çalışması ve insanlara, evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemesi açısından tasarım, üretim ve montaj çalışmaları kontrol edilmekte ve uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları esas alarak, gaz yakma tesislerinin muayene ve testleri arasında cihaz gaz yakma uygunluk muayenesi hizmetlerini de vermektedir. Güçlü bir teknolojik alt yapı ve deneyimli ve uzman bir ekip tarafından verilen bu hizmetlerde hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.