EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Proje Yaşam Döngüsü Hizmetleri
Kamu Hizmetleri

Proje Yaşam Döngüsü Hizmetleri

İşletmeler bazen, devam eden faaliyetleri ile uyumlu bağlantılar kurarak, daha iyi bir denetim ve yönetim sağlamak üzere projeler üretebilirler. Bu projeler, birden fazla aşamaya bölünebilir. Bu aşamalar topluca, proje yaşam döngüsünü meydana getirir.

proje-yasam-dongusu-hizmetleri

Projeler, karmaşıklık seviyelerine ve büyük veya küçük boyutlu olmalarına göre mutlaka farklı özellikler taşır. Ancak herşeye rağmen bütün projeler şu şekilde bir yaşam döngüsü içinde sürer:

  • Projenin başlatılması
  • Organizasyon ve hazırlıkların yapılması
  • Projede yapılması gereken faaliyetlerin yerine getirilmesi
  • Projenin kapatılması

Proje yaşam döngüsü, esas olarak şunları tanımlamaktadır: sayılan her bir aşamada hangi teknik işlerin yapılacağı, hangi çıktıların ne zaman üretileceği, bu çıktıların nasıl gözden geçirileceği, doğrulanacağı ve denetleneceği, herbir aşamada kimlerin görev alacağı ve herbir aşamanın nasıl denetleneceği ve onaylanacağı.

Yukarıda sayılan dört proje aşaması, sıralı olarak birbirini takip edebilir veya iç içe geçmiş olabilir. Karmaşık olmayan küçük projeler tek aşamalıdır. Ancak bazı projeler birden fazla aşama içerebilir. Bu durumda önceki aşama tamamlandıktan sonra bir sonraki aşama başlayabilir. Bu şekilde aşamalar birbirini izlerse belirsizlikler azaltılmış olur. İç içe geçmiş projelerde ise önceki aşama tamamlanmadan bir sonraki aşama başlayabilir. Ancak bu durumda projede riskler artar. Bir önceki aşama tamamlanmadığı için eksik bilgi ile ilerlenmiş olur ve bazı işlerin yeniden yapılması gerekebilir.

Uygulamada bazen günlük operasyonlar ile projeler birbirine karıştırılmaktadır. Operasyon derken, işletmenin, hedefleri doğrultusunda tamamlaması gereken faaliyetler kasdedilmektedir. Oysa proje derken, yeni bir ürün veya hizmet üretmek için üstlenilen görevler dizisi ifade edilmektedir. Yani operasyon ve projeyi ayıran başlıca husus, işletme içinde projelendirilmiş görev ve faaliyetlerin, operasyondan farklı olarak günlük bazda bir çalışma sistematiğine uygun olmamasıdır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile özel sektör ve kamu kuruluşlarına, kamu sektörü hizmetleri kapsamında proje yaşam döngüsü konusunda birçok hizmetler vermektedir.

Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.