EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Toprak ve Arıtma Çamuru Ölçümleri
Çevre Analizleri

Toprak ve Arıtma Çamuru Ölçümleri

Gelişmekte olan teknoloji ve artan nüfus artışı, beraberinde birçok çevre problemini de getirmektedir. Bu problemlerden biri de arıtma çamurlarının toplanması, taşınması, biriktirilmesi ve yok edilmesine yönelik atık yönetimi çalışmalarıdır. Atıksuların, arıtıldıktan sonra da, taşıdıkları özellikler yüzünden bir daha arıtılmaları gerekmektedir. Aksi halde bu şekliyle alıcı ortama verildikleri zaman doğal çevreye zarar verebilecek katı ve sıvı karışımından meydana gelen arıtma çamurları oluşmaktadır.

toprak-ve-aritma-camuru

Aslına bakılırsa atıksu arıtma çamurlarının tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına, bu şekilde çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynakların korunmasına yönelik geri dönüştürme süreçleri araştırılmakta ve önemli çözümler üretilmektedir. Ancak arıtılan atıksuların fiziksel özelliklerine ve uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak arıtma çamurları içinde, değişen oranlarda zehirli organik kimyasal maddeler, tuzlar, ağır metaller ve hastalık yapan mikroorganizmalar bulunabilir. Bu durum, arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımında önemli bir noktadır.

Diğer taraftan arıtma çamurları içinde bulunan azot, fosfor ve diğer besin maddeleri, bu çamurun tarımsal faaliyetlerde gübre olarak kullanılmasına imkan vermektedir. Bu nedenlerle gelişmiş laboratvuarlar tarafından gerçekleştirilen toprak ve arıtma çamuru ölçümleri büyük önem taşımaktadır.

Bu arada Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, arıtma çamurlarının toprakta kullanılması sırasında alınması gerekli önlemleri düzenlemek amacı ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, atıksuların arıtılması ile meydana gelen arıtma çamurlarının, insanlara, bitkilere, hayvanlara ve toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanımına yönelik esasları düzenlemektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu toprak ve arıtma çamuru ölçüm hizmetlerini vermektedir:

 • Ağır metal analizleri
 • Azot tayini
 • BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen) analizi
 • Eluat hazırlama - Özütleme metodu
 • Florür analizi
 • Fosfor (P) analizi
 • Klorür analizi
 • Kuru madde tayini
 • Numune alma
 • Organik madde tayini
 • pH ölçümü
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) tayini
 • Sülfat analizi
 • Toplam çözünmüş madde tayini
 • Toplam siyanür tayini
 • Yağ ve gres tayini
 • Yanma kaybı (LOI) tayini

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.