EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Enerji Hizmetleri

Enerji Hizmetleri

Ülkemizde tüketilen birincil enerji kaynakları, petrol, doğalgaz, kömür ve hidrolik enerjidir. Bu enerjinin yüzde 90’a yakını fosil yakıtlardan, yüzde 10 civarı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır. Toplam enerji tüketiminin hemen hemen yüzde 60’ı petrol ve doğal gazdır. Ancak bu enerji kaynaklarında ciddi bir rezerv bulunmamaktadır. Rezerv bakımından sadece kömür kaynakları yeterli görünse de bunun kalitesi oldukça düşüktür. Yani bu tabloya göre ülkemizin enerji ihtiyacı büyük oranda dışa bağımlıdır. Enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70’lerin üzerindedir ve gidererek bu oran artmaktadır.

Enerji Hizmetleri

Günümüzde enerji tasarrufu yapmak, yani üretimde, refahta ve iş gücünde herhangi bir düşüş olmadan enerjiyi verimli kullanmak son derece önemli bir konudur. Enerji tasarrufu, enerjiye duyulan ihtiyacı azaltmak değil, enerjinin gereksiz kullanımının önüne geçmek ve enerji kayıplarını azaltmak demektir. Burada amaçlanan aynı işi daha az enerji tüketerek yapmaktır. Yani enerjiyi israf etmemektedir.

Günümüzde resmi ve özel kuruluşlar enerji verimliliği konusuna odaklanmışlardır. Enerji verimliliği demek, enerji tüketiminin üretim içindeki payını düşürmek ve aynı üretimi daha az enerji tüketerek yapabilmektir. Konutlarda ve tesislerde yaşam standardı ve hizmet kalitesi, işletmelerde ise üretim miktarı ve kalitesini düşürmeden enerji tüketimini azaltmaktır. Kısaca enerji verimliliğinde en önemli unsur, enerji tasarrufudur.

Oysa daha yakın bir zamana kadar bir ülkenin enerji tüketim miktarı, o ülkenin gelişmişlik kriteri olarak görülüyordu. Yani bir ülke çok fazla enerji tüketiyorsa o kadar fazla üretim yapıyor kabul edilirdi. Dolayısıyla o ülkenin refah düzeyi yüksek kabul edilirdi. Bugün bu değerlendirme geçerliğini kaybetmiştir. Bugün artık ne kadar çok enerji tükettiğine değil, ne kadar az enerji harcayarak ne kadar çok ürettiğine bakılmaktadır.

Ülkemiz kalkınmakta olan ve nüfusu hızla artan bir ülkedir. Bu paralelde enerji tüketimi de giderek artmaktadır. Enerji konusunda dışa bağımlı olmamız yüzünden artan bu enerji talebini karşılamak için enerjiye çok yüksek miktarda para ödenmektir. O nedenle doğal kaynakların bilinçsizce kullanımının önüne geçmek ve küresel ısınmanın ne kadar ciddi bir tehdit olduğunun farkına varmak gerekmektedir.

Hesaplamalara göre ülkemizde bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 enerji tasarrufu tasarrufu yapmak imkanı bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile enerji ölçüm, test ve analizleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Enerji kaynakları
  • Enerji üretim hizmetleri
  • Enerji dağıtım hizmetleri
  • Varlık bütünlüğü yönetim hizmetleri
  • Proje yaşam döngüsü hizmetleri
  • Teknik personel hizmetleri

Kuruluşumız, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.