EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Enerji Üretim Hizmetleri
Enerji Hizmetleri

Enerji Üretim Hizmetleri

Enerji üretiminde kullanılan başlıca kaynaklar şunlardır: hidrolik kaynaklar, nükleer kaynaklar ve rüzgar, güneş, jeotermal ve dalga enerjisi gibi diğer kaynaklar.

enerji-uretim-hizmetleri

Hidrolik kaynaklar su gücünden yararlanılan kaynaklardır. Denizler, göller ve akarsular başlıca hidrolik kaynaklardır. Baraj göllerinde biriktirilen suyun potansiyel ve kinetik enerjisi, hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisine dönüştürülür. Hidrolik kaynaklar, çok ucuz enerji kaynaklarıdır. Günümüzde bütün dünyada elektrik üretiminin yüzde 20’ye yakın bir kısmı suyun gücü ile elde edilmektedir.

Uranyum, toryum ve plütonyum gibi ağır radyoaktif atomlar daha küçük atomlara bölünerek (fizyon) veya hafif radyoaktif atomlar birleşerek daha ağır atomlar oluşturarak (füzyon) çok büyük miktarlarda enerji meydana getirirler. Bu enerjiye nükleer enerji denmektedir. Söz konusu elementlerin atomları nükleer santrallerin reaktörlerinde kontrollü bir şekilde parçalanmakta ve ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmektedir. Uranyum atomu oldukça kolay parçalanır. Ülkemizde, az miktarda Salihli ve Yozgat Sorgun çevresinde uranyum bulunmaktadır. Eskişehir Sivrihisar’da ise büyük toryum rezervi bulunmaktadır. Dünya toryum rezerv sıralamasında ülkemiz ilk beşte yer almaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, jeotermal ve dalga enerjisi gibi kaynaklar ise bugün bütün dünyanın üzerinde durduğu ve doğayı kirletmeyen, temiz ve sürekli alternatif enerji kaynakları olarak dikkat çekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, enerji ölçüm, test ve analizleri kapsamında enerji üretimi konusunda birçok hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Risk yönetimi
  • Kapsamlı sigorta
  • Ağırlık garantisi
  • Kargo kalite garantisi
  • Geri çevirme (reddedilme) garantisi
  • Satıcı menfaati ve beklenmedik durum sigortası
  • Stok gözetim hizmetleri
 • Konvansiyonel yakıtlar
  • Korozyon takibi hizmetleri
  • Hizmete uygunluk değerlendirme hizmetleri
  • Endüstriyel iple erişim hizmetleri
  • Devretme çalışmaları sırasında gözetim ve teknik destek hizmetleri
  • Mekanik bütünlük yönetim sistemi hizmetleri
  • Risk temelli gözetim hizmetleri
  • Zorunlu ve isteğe bağlı gözetim hizmetleri
  • Depolama tankı gözetim, tetkik ve kalibrasyon hizmetleri

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.