EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Kamu Hizmetleri

Kamu Hizmetleri

Bilim çalışmalarından ekonominin işlemesine, yeni teknolojilerden yönetim anlayışına, siyasi faaliyetlerden iletişime kadar birçok alanda büyük ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Özel sektörde olsun kamu sektöründe olsun, her gün yeni bir kavram, farklı bir yaklaşım ve yeni bir teknik ortaya çıkmaktadır. Bu hızlı değişimden elbette kamu sektörü de etkilenmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, kamu yönetimlerini yeniden ele almışlar ve yeni düzenlemeler getirmişlerdir. Bu alanda asıl büyük değişim 1980’li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu dönemde geleneksel kamu yönetimi anlayışı ciddi eleştiriler almış ve yeni kavramlar, anlayışlar, teknikler ve yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

Kamu Hizmetleri

Çağdaş kamu yönetimi denebilecek bu değişimde en ciddi ve yeni yaklaşımlardan biri performans kavramı olmuştur. Geleneksel yöntemde kamu yönetiminin vermli çalışması, çalışan insan sayısı ve ayrılan bütçe ile birlikte ortaya çıkan işe bakılırken, yeni yaklaşımda ortaya çıkan somut yarar ve sonuçlar daha belirleyici kriter olmaya başlamıştır. Bu durumda en önemli noktalar, performansın nasıl ölçüleceği, hangi kriterlerin esas alınacağı ve performans ile bütçe arasında nasıl bir ilişki kurulacağı gibi unsurlar olmuştur.

Kamu sektöründe performans ölçümlerinin yapılması ve sonuçların denetlenmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Çünkü performans sonuçları, hizmet kalitesini, verimliliği ve insanların memnuniyetini yakından ilgilendirmektedir. Bu arada kamu sektörü tarafından insanlara sunulan hizmetlerin ölçülebilirliği konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır. Kamu hizmetlerini, girdi çıktı analizleri ile değerlendirmek, yani sayısallaştırmak kolay değildir. Oysa verimli, etkili ve rasyonel bir performans değerlendirmesi yapabilmek için kamu hizmetlerinin ölçülebilir durumda olması gerekir.

Kamu sektöründe performans ölçümünde kullanılacak başlıca kriterler şunlardır: verimlilik, karlılık, maliyet, kalite, yenilik, müşteri memnuniyeti ve çalışanların memnuniyeti. Aynı zaman kamuda çalışan elemanların kişisel performansında şu kriterler göz önünde tutulmalıdır: yaratıcılık, yenilikçilik, çalışma azmi, yapılan işin kalitesi, eğitim ve bilgi seviyesi, ekip çalışmasında başarı düzeyi, liderlik yeteneği, problem çözme yeteneği, uyum ve esneklik ve potansiyel yetenekleri.

Kamu, genel olarak bir ülkede yaşayan halkın bütünü anlamına gelir. Buna karşılık kamu yönetimi, bu bütünün yönetilmesi anlamına gelir. Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikalarını belirleme ve uygulama anlamına gelirken, yapısal anlamda devletin örgütsel yapısını ifade etmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kamu sektörü hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • E-devlet çözümleri
  • Yasa dışı ticaret ile mücadele hizmetleri
  • Uzaktan gözetim hizmetleri
  • Teknik doğrulama hizmetleri - Endonezya
  • Ürün uygunluk değerlendirme hizmetleri
  • Kontrol hizmetleri
  • Telekom çözümleri
  • Proje yaşam döngüsü hizmetleri
  • Yol güvenliği ve güvenlik hizmetleri
  • Değerleme hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.