EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Sevkiyat Öncesi Denetim

Denetim hizmetleri, ithalat ve ihracat işlemlerinde ticarete konu olan bir malın, satış sözleşmesinde kararlaştırılan miktar, kalite, paketleme, ambalajlama, etiketleme, yükleme, sevkiyat ve teslim zamanı gibi birçok açıdan uygun durumda olup olmadığının, bağımsız ve tarafsız hizmet veren kuruluşlar tarafından tespit edilmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar malların çıkış noktasında sevkiyat öncesi yapılabileceği gibi, malların varış noktasında da yapılabilir.

Sevkiyat Öncesi Denetim

Ülkemizde gözetim ve denetim hizmetleri, 1975 yılına kadar Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve Sanayi Odaları tarafından verilmiştir. 1975 yılında yapılan bir düzenleme ile, uluslararası gözetim kuruluşlarının tayin ve tespit işleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Bakanlık 1977 yılında, 60 ülkeden uluslararası gözetim kuruluşları, kontrol kuruluşları ve laboratuvardan oluşan bir liste yayınlamıştır. Bu listede o tarihte ülkemizde sadece iki kuruluş vardı: Maden Tetkik Arama Enstitüsü Laboratuvarlar Daire Başkanlığı ve Deniz Survey Bürosu.

1983 yılında bu görev Hazine ve Dış Müsteşarlığı’na devredilmiş ve ülkemizden 15 kuruluş listeye katılmıştır. 1989 yılında ise bu sayı 42’ye ulaşmıştır.

Bugün için uluslararası gözetim kuruluşları konusunda yürürlükte olan yasal düzenleme, 2006 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’dir. 2007 tarihi itibariyle ülkemizde uluslararası gözetim şirketi statüsü ile faaliyet gösteren kuruluş sayısı 121’dir.

Sevkiyat öncesi denetim, yapılan sevkiyatın kalitesini kanıtlayan en etkin denetim şeklidir. Normal koşullarda sevkiyat öncesi denetim çalışmalarının yapılması için üretim çalışmalarının tamamen bitmiş olması ve malların en azından yüzde 80’inin ambalajlanmış olması gerekir. Denetim sırasında kontrol edilecek örnekler, genelde AQL (acceptable quality level) standardına göre gelişigüzel seçilmektedir. Bu standart, kabul edilebilir hata düzeyini ifade etmektedir.

Doğal olarak ürün özelliklerine bağlı olarak her üründe ortaya çıkabilecek hatalar ve boyutları birbirinden farklıdır. Denetim çalışmaları, ürünlerin çeşidi, kullanım amacı, özellikleri ve başka nitelikleri esas alınarak belli kriterler çerçevesinde sürdürülür. Genel olarak sevkiyat öncesi denetimler şu çalışmaları kapsar: miktar, paketleme, işçilik, işaretleme, yerinde testler, müşterilerin özel gereksinimleri, ürün özellikleri, işaretleme ve etiketleme.

Kuruluşumuz, birçok denetim hizmetleri arasında talep eden müşterilerine sevkiyat öncesi denetim hizmetleri de sunmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.