EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

İklim Değişikliği Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

İklim Değişikliği Ölçüm, Test ve Analizleri

Çeşitli araştırmalar, yaşanan iklim değişikliklerinin başlıca nedenleri olarak şunları göstermektedir: enerji üretimi, sanayileşme, fosil yakıtlar ve ormanların yok olması. Yine bu araştırmalar iklim değişikliğinin potansiyel etkileri olarak şunları saymaktadır: sıcaklıkların artması, deniz seviyesinin yükselmesi, yağışların düzensizliği, tarımsal faaliyetlerin gerilemesi, hastalıkların artması, su kaynaklarının tükenmesi, doğal alanların ve türlerin yok olması.

iklim-degisikligi-olcum-test-ve-analizleri

Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında 1992 yılında Rio’da Çevre ve Kalkınma Konferansı yapımış ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin temel ilkeleri şu şekildedir:

  • Ülkeler iklim değişiklikleri konusuna ortak hareket etmek zorundadır
  • İklim değişikliğinden, gelişmekte olan ülkeler daha fazla etkilenmektedir ve bu ülkelerin ihtiyaç ve özel koşulları dikkate alınmalıdır
  • İklim değişikliğinin önüne geçmek için etkin ve en az maliyetli önlemler alınmalıdır
  • Sürdürülebilir kalkınma desteklenmeli ve ülkeler, alınacak önlemleri ve uygulanacak politikaları kendi kalkınma programlarına entegre etmelidir

Ülkemiz, bu sözleşmeyi 2004 yılında 189. ülke olarak imzalamıştır. Ancak kişi başı sera gazı üretiminde, dünya ortalamasının altındadır. Buna karşılık sanayinin gelişmesi sürmektedir ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Bu durum sera gazı emisyonlarında artışı beraberinde getirmektedir. Buna karşılık ülkemiz bir Akdeniz ülkesidir ve iklim değişikliğinden çok fazla etkilenmektedir. Yine de yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ülkemizde ciddi bir potansiyel bulunmaktadır.

İşletmeler sera gazı salınımını düşürmek amacıyla çalışmalar yapmak zorundadır. Enerji tasarrufu yapılması ve ısıtma, aydınlatma, ulaştırma ve endüstriyel süreçlerde enerji tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Enerji verimliliği daha yüksek teknolojilerin kullanması gerekmektedir. Fosil yakıtların daha az kullanılması, bunların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda iklim değişikliği ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • ISO 14067 karbon ayak izi
  • PAS 2050 karbon ayak izi

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.