EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Lojistik Hizmetleri

Lojistik Hizmetleri

Çeşitli sektörlerde hammadde temininden üretimin tamamlanıp ürünlerin tüketicilere sunulmasına kadar bir zincir üzerinde, farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününe lojistik hizmetler denmektedir. Bu faaliyetler zincirinde doğru ürünlerin, doğru miktarlarda, doğru kaynaktan, doğru şekilde ve uygun fiyatta temin edilmesine ve taşınmasına yönelik faaliyetler yer almaktadır.

Lojistik Hizmetleri

Lojistik faaliyetler dendiği zaman, önceki dönemlerde sadece ürünlerin hareketini izleme faaliyetleri kastedilirken, günümüzde lojistik faaliyetler kapsamına depolama çalışmaları da girmiştir ve asıl şimdi lojistik hizmetleri gerçek boyutlarına ulaşmıştır.

Lojistik hizmetlerin bel kemiğini taşıma hizmetleri oluşturmaktadır. Uluslararası taşımacılık hizmetlerinde en fazla kullanılan yöntem denizyolu taşımacılığıdır. Ulusal taşımacılık hizmetlerinde ise karayolu taşımacıılığı öne çıkmaktadır (yüzde 93). Karayolu taşımacılığının bu kadar öne çıkmasında, ürünlerin adresten alınıp adrese teslim edilebilmesi, küçük ölçekli ihtiyaçlara karşılık vermesi ve küçük parçalı yüklerin birleştirilerek taşınmasına olanak sağlaması etkili olmaktadır.

Ancak özellikle uzak mesafelere ve denizaşırı ülkelere yapılan taşımacılıkta denizyolu ve konteyner taşımacılığı öne çıkmaktadır. Zaman kısıtı olmayan ve taşıma maliyetinin önemli olduğu taşımacılıkta her zaman denizyolu tercih edilmektedir. Bugün neredeyse dünyanın her yerine denizyolu ile taşımacılık yapılabilmektedir.

Son yıllarda ise özellikle kombine taşımacılık, lojistik sektöründe dikkat çekmektedir. Kombine taşımacılıkta, ürünler aynı kabın içinde ancak farklı taşıma yöntemleri ile ulaşacağı yere taşınmaktadır. Örneğin önce kısa mesafede karayolu ile taşınan ürünler, uzak mesafelere taşınmak için denizyolu veya demiryolu nakil araçlarına aktarılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ticarette küreselleşme artmaya başlamış ve ithalat ve ihracat işlemleri gittikçe artmıştır. Bu nedenle lojistik hizmetleri, işletmeler açısından hem zamandan kazanma hem de maliyet tasarrufu bakımından önemli olmaya başlamıştır. İyi sağlanmış lojistik hizmetleri işletmelerin rekabet etmelerinde önemli bir faktördür. Ancak mesafeler uzadıkça ve zaman önemli bir rekabet unsuru olunca, taşımacılık faaliyetlerinde çeşitli sistemlerin entegre edilmesi önemli olmuştur. Ve taşımacılık faaliyetlerinde tek seçenekli taşıma sisteminden en az iki seçenekli taşıma sistemine geçiş olmuştur. Böyle olunca işletmelerin farklı taşıma sistemlerini kontrol etmeleri güçleşmeye başlamıştır. Yine de taşıma sistemlerinin birleştirilmesi ve kombine taşımacılık ile işlemler hız kazanmış ancak buna karşılık maliyetleri yükselmeye başlamıştır.

İşte lojistik hizmetlerinin ortaya çıkmasında bu gelişmeler etkili olmuştur. Lojistik hizmetleri sayesinde işletmeler bir yandan faaliyetlerindeki hızları korurken, bir yandan da maliyetlerini düşürebilmiştir. Giderek lojistik hizmetleri, stratejik bir önem taşımaya başlamıştır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile lojistik hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Taşımacılık hizmetleri
  • Tetkik ve belgelendirme hizmetleri
  • Risk yönetimi hizmetleri
  • Acil durum müdahale hizmetleri
  • Ambalajlama ve dağıtım hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce farklı hizmet verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.