EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Muayene Hizmetleri

Radyografik Muayene (RT)

Bir başka tahribatsız muayene yöntemlerinden biri radyografik muayene yöntemidir (radiographic testing, RT).

Radyografik Muayene (RT)

Yüksek enerjiye sahip elektromanyetik dalgalar, örneğin X veya gama ışınları, birçok malzemenin içine ulaşabilmektedir. Radyografik muayene yönteminde, malzemeye uygulanan ışınım, malzemenin arka tarafına yerleştirilecek ışınıma duyarlı filmi etkilemekte ve film üzerinde malzemenin iç kısmının görüntüsü elde edilmektedir. Bu görüntü incelendiği zaman, malzeme içindeki boşluklar veya yoğunluk farklılaşmaları görülebilmektedir. Muayene edilen malzemeleriin içinin bu şekilde görüntülenmesine radyografi denmektedir. Eğer bu yöntemde malzemenin arkasına film yerine bir dedektör konulur ve elde edilen görüntüler bir monitöre aktarılırsa, buna da radyoskopi denmektedir.

Radyografik muayene yöntemi ile, metalik olan ve olmayan bütün malzemelerde bulunan hacimsel ve yüzey hataları tespit edilmiş olmaktadır. Ancak doğru netice almak için muayene edilecek malzemenin kalınlığının, ışınım kaynağına bağlı olarak belli değeri aşmaması gerekmekedir. İlgili standartlarda farklı ışınım kaynaklarna göre malzeme kalınlıklarının ne olması gerektiği açıklanmaktadır.

Bu yöntem, diğer tahribatsız muayene yöntemlerine göre bir miktar pahalıdır, ancak çok hassas bir muayene yöntemidir. Ayrıca radyasyon güvenliği konusu biraz risklidir.

Yetkili muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tahribatsız muayene, test ve denetim çalışmaları arasında radyografik muayene (RT) çalışmaları da bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı standartlar dikkate alınmakta ve hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde hizmet verilmektedir. Esas alınan birkaç standart şu şekildedir:

  • TS EN ISO 5579 Tahribatsız muayene - Metalik malzemelerin film ve X veya gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi - Genel kurallar
  • TS EN ISO 19232-1 Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi)
  • TS EN ISO 19232-2 ...  Bölüm 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli / delik tipi)
  • TS EN ISO 19232-3 ... Bölüm 3: Görüntü kalite sınıfları
  • TS EN ISO 19232-4 ... Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi
  • TS EN 12681 Dökümler - Radyografik muayene

Kuruluşumuz, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarını ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları esas alarak, tahribatsız muayene yöntemleri arasında manyetik radyografik muayene (RT) hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetlerimiz güçlü bir teknolojik alt yapı ve deneyimli ve eğitimli bir ekip tarafından verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.