EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri
Madencilik Hizmetleri

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri

Son yıllarda, dünyada ekonomiler sınırsız şekilde büyümekte, ancak diğer yandan çevreci, yeşilci, doğacı veya kısaca ekolojist denilen akımlar da aynı oranda yayılmaktadır. Günümüzde sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi ve nükleer tehlikeler, aslında sadece ekolojistlerin değil bütün kişi ve kuruluşların ciddiye alması gereken önemli problemlerdir. Gelişmiş ülkelerde çevre problemlerine yönelik zorlamalar, maden işletmelerinin verimliliğini etkilemekte ve bazı maden kaynaklarının işletilmesine izin verilmemektedir. Bu şekilde kısıtlamalar genel olarak doğayı koruma, çevre sağlığı, yeraltı su kaynaklarını koruma, turizmin gelişmesi ve benzer nedenlerle getirilmektedir. Çevreci baskılar sayesinde bugün arsenik, kadmiyum, çinko, kalay, bizmut, civa, kurşun ve selenyum gibi ağır ve zehirli metallerin kullanım alanlarında, bunların yerini alacak malzeme arayışları başlamıştır.

kalite-saglik-guvenlik-ve-cevre-hizmetleri

Bugün madencilik faaliyetlerinde ileri olan birçok gelişmiş ülkede çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığı çok sıkı ve etkin bir şekilde denetlenmektedir. Bu baskılar sayesinde tesis tasarımları ile ilgili mühendislik kavramları da ciddi bir değişim içindedir. Yakın bir zamana kadar açık ocak olarak planlananan işletmeler, bugün arazi iyileştirme çalışmaları ve çevresel düzenlemeler kapsamında yeraltı işletmeleri olarak planlanmaktadır.

Diğer yandan işletmelerin kaliteli üretim yapmaları, faaliyetleri ile ilgili yönetim sistemlerini entegre etmeleri, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmaları, risk değerlendirme ve risk analiz çalışmaları yapmaları ve faaliyetlerinde sürdürülebilir olmaları önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile madencilik alanında faaliyet gösteren işletmelere, madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında çok sayıda kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi
  • Kalite hizmetleri
  • Sağlık ve güvenlik hizmetleri
  • Çevre hizmetleri
  • Ürün güvenliği hizmetleri
  • Operasyon güvenliği hizmetleri
  • Sürdürülebilirlik hizmetleri
  • Risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetleri
  • Zorunlu ve isteğe bağlı gözetim hizmetleri

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.