EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

RoHS Belgelendirme Sistemi
Belgelendirme Hizmetleri

RoHS Belgelendirme Sistemi

RoHS kısaltması, Restriction of Hazardous Substances ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur ve belirli zararlı maddelerin kullanımını kısıtlama anlamına gelmektedir. Özellikle elektrikli ve elektronik cihazlarda ve elektronik kartlarda bazı kimyasal maddelerin bulunmamasını şart koşan bir uygulamadır.

rohs

Bu uygulamanın yasal tabanını 2003 yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayınlanan 2002-95-EC sayılı Bazı Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi oluşturmaktadır. Söz konusu direktif esas alınarak ülkemizde 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, kısaca EEE yönetmeliği olarak bilinen Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır.

Elektrikli ve elektronik cihazların üretiminde kullanılan kurşun, kadminyum, civa ve bromürlü bileşenler, zaman içinde insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle bu cihazların atık olmaları durumunda, bir takım zehirli bileşenler doğaya karışmakta ve doğal çevre için tehlikeli olmaktadır. Avrupa Birliği verilerine göz atılacak olursa, bugün elektrikli ve elektronik cihazların ve ekipman atıklarının tüm atıklar içindeki oranı yüzde 4’tür. Bu oran yaklaşık 7 milyon ton atığa karşılık gelmektedir.

Yukarıda sözü edilen direktif yayınlanmadan önce, elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu tutan başka bir direktif vardı. RoHS direktifi, üretici firmaları, bu tür ürünlerin ömrünü tamamlama aşamasında da sorumlu tutmaktadır. Bu amaçla üretici firmalar, ürünlerinin geri dönüşüm, geri kazanım ve parçalanabilirlik ihtimallerini değerlendirmek zorundadırlar.

RoHS direktifi 2003 yılında yürürlüğe girmiştir ve üye ülkelerin ulusal uygulama yasalarını çıkarmalarını talep etmiştir. 2006 yılından itibaren elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipman üreten işletmeler, ürünlerde kullandıkları kurşun, civa, kadmiyum, artı 6 değerlikli krom, çok bromlu bifenil (PBB) ve çok bromlu difenil seteril (PBDE) gibi maddeleri, belirlenen sınır değerler altında kullanmaya veya bu kimyasal maddelerin yerine başka maddeler kullanmaya başlamışlardır.

Ülkemizde yayınlanan EEE yönetmeliği de, büyük ve küçük ev aletlerini, telekomünikasyon ekipmanlarını, bilgi teknolojileri cihazlarını, tüketici ekipmanlarını, aydınlatma ekipmanlarını, büyük ölçekli sabit sanayi tipi araçlar hariç elektrikli ve elektronik araçları, oyuncak, eğlence ve spor ekipmanlarını ve otomatik satış makinalarını kapsamaktadır.

EEE yönetmeliğine göre üretici firmalar, tüketicilere sunulan elektrikli ve elektronik cihazlarda homojen bir malzeme içinde şu sınırlara uymak zorundadır:

  • Kurşun (Pb), civa (Hg), artı 6 değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifenil (PBB) ve polibromürlü bifenil eterin (PBDE) maddeleri, ağırlık olarak binde 1 oranından (1000 ppm) daha fazla bulunamaz
  • Kadmiyum (Cd) maddesi, ağırlık olarak binde 0.1 oranından (10 ppm) daha fazla bulunamaz

Burada ifade edilen ppm değeri, kütle cinsinden bir milyon parçada bir anlamına gelmektedir.

Üretici firmalar, tüketicilere sunulan ürünlerin EEE yönetmeliğinde açıklanan teknik kriterleri sağladığını gösteren bütün bilgi ve belgeleri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır.

Ayrıca üretici firmalar, yönetmelik ekinde yer alan uygunluk beyanını her yıl Şubat ayı sonuna Bakanlığa kadar vermek zorundadır.

Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosu ile RoHS Belgelendirme Sistemi belgelendirme hizmetlerini vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.