EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Endüstriyel Üretim Ölçüm, Test ve Analizleri

Süreç Hızlandırma Hizmetleri

Süreç yönetimi demek, süreçleri yönetmek demektir. Yani yönetim işini süreçlere odaklanarak yapmak demektir. Süreçlerle yönetim bugün işletmeler tarafından geniş kabul gören bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.

Süreç Hızlandırma Hizmetleri

Süreçlerle yönetim anlayışını uygulayabilmek için süreçlerin tanımlı olması gerekir. Yani süreçlerin sahiplerinin, iş akış şemalarının, süreçlerinin birbirleri ile ilişkilerinin ve varsa alt süreçlerinin dokümante edilmiş olması gerekir. Aynı zamanda süreçlerin performans göstergeleri ve bunların nasıl ölçüleceği ve hangi ölçüm yöntemlerinin kullanılacağı belirlenmiş olmalıdır.

Süreçlerin etkinliği ve performansı, ancak rakip kuruluşların, aynı süreçleri ne kadar zamanda veya hangi performans ile yaptıkları kıyaslanarak ortaya konulabilir. Süreçlerin rekabet edebilir olması ve kontrol altında tutulabilmesi için de sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekir. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların başında süreç hızlandırma çalışmaları gelir.

Süreç hızlandırma çalışmaları, süreçlerin bütün aşamalarını ele alan çalışmalardır Esas olarak projenin gidişi konusunda emin olmak, potansiyel gecikmelere neden olabilecek durumları zamanında farketmek, gecikme ihtimali olan durumlarda gerekli önlemleri zamanında almak ve sözleşme koşullarına uygun faaliyet göstermek için süreç hızlandırma çalışmaların ihtiyaç duyulmaktadır.

Süreçlerle yönetim, işletmenin faaliyetlerine sistematik bir yaklaşım getirir. Bir işin başından sonuna kadar kesintisiz yapılması sağlanır. Süreçler arası ilişkiler gelişir. Müşteri odaklı yönetim teşvik edilmiş olur. Katma değeri olmayan faaliyetler ortadan kalkar. Kaynaklar daha etkin kullanılır. Gereksiz işlemler ve kontroller ortadan kalkar. İşletme yönetimi daha hızlı karar alır. Her kademede çalışanların sorumlulukları belirlenmiş olur.

İşletmelerin rakipleri ile mücadelede öne çıkmaları ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri, standartlara uygun faaliyet göstermelerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşumuz proje yönetimi hizmetleri kapsamında süreç hızlandırma hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda bir yandan yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından açıklanan standartlara ve uluslararası alanda kabul görmüş yöntemlere, diğer yandan yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Ayrıca süreç hızlandırma hizmetleri yanında kuruluşumuz tarafından başka proje yönetimi hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.