EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Çevre Hizmetleri

Doğal çevrenin bozulması, aslında ilk insanlarla birlikte kendini göstermiştir. Ancak başlarda bu etki zayıf olsa da insan faaliyetleri çevresel bozulma konusunda etkisini geçmişten bugüne sürekli sürekli arttırarak göstermiştir. İlk zamanlar doğal çevrenin bozulması büyük oranda olmadığı için, çevre kendini yenileme imkanına sahipti. Ancak sanayileşmenin artması ve teknolojik gelişmelerle birlikte bozulma çok üst seviyelere ulaşmıştır. Doğal çevre artık kendini yenileyecek güçte değildir. Toprak, su ve hava kirliliği öyle boyutlara ulaşmış durumdadır ki, bugün çevresel sürdürülebilirlik neredeyse imkansız noktasına gelmiştir.

Çevre Hizmetleri

Bugün her zamankinden daha fazla, yaşamın devam etmesi için gerekli olan suyun, toprağın ve havanın doğal bileşimini bozmamak ve korumak endişeleri dile getirilmekte ve sürdürülebilir yaşam ve doğal çevre için önlemler alınması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bugün insanlar ve gelecek nesiller için gerekli olan doğal kaynakların yetebilmesi, tamamen insanoğlunun faaliyetlerine bağlıdır. Çünkü çevrenin bozulmasında ve bugün gelinen noktada en büyük paya insanlar sahiptir. İnsanlar sürekli ilişki içinde olduğu fiziki çevre imkanlarından fazlası ile yararlanmaktadır ve bu nedenle fiziki çevre en çok insanoğlunun tahribatı ile karşı karşıyadır. Geri dönüşümü zor olan veya mümkün olmayan çevre problemleri bu şekilde baş göstermiştir.

İnsanların doğal kaynaklar üzerindeki en önemli etkisi, sürdürülebilir kullanım konusundadır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğal çevreye verilen tahribatın bir problem olarak algılanması ile ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar, problemlerin bir çözüme kavuşturulması içindir. Başlıca hedefi, insanın ve doğanın, birbirine karşıt değil birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kabul ettirmektir. Bu olmadığı için insanlar sürekli doğayı kendi lehine kullanmış ve doğal kaynakların tükenmesine ve doğanın kirlenmesine neden olmuştur.

Bugün artık insanlar doğal çevrenin korunması konusunda daha bilinçlidir ve duyarlılık göstermektedir. Doğal kaynakların plansız ve kontrolsüz bir şekilde tüketilmemesi, sürdürülebilir bir şekilde korunmasını gerekmektedir. Ancak dünya nüfusunun hızlı artışı ve insanların gereksinimlerinin giderek çeşitlenmesi karşısında, fiziki çevre koşullarının sürdürülebilirliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Özellikle doğal çevrenin temel elemanları olan toprak, su ve hava gibi hassas ekosistemler, farkına varılmadan kirlenmektedir. Böyle olunca toprak, su ve havanın doğal döngüsü bozulmakta ve normal işlevlerini yerine getirememektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Toprak ölçüm, test ve analizleri
  • Su ölçüm, test ve analizleri
  • Denizcilik hizmetleri ölçüm, test ve analizleri
  • Hava, gürültü, koku ve titreşim ölçüm, test ve analizleri
  • Atık ve ürün güvenliği ölçüm, test ve analizleri
  • İş sağlığı, iş güvenliği ve endüstriyel hijyen ölçüm, test ve analizleri
  • İklim değişikliği ölçüm, test ve analizleri

Laboratuvarımız, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.