EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Kalite yönetimi için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, çevre yönetimi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve güvenlik ve sağlık yönetimi için önce OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, bugün ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlar hazırlanmıştır.

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Bu yönetim sistemleri genel olarak işletmeler içinde bağımsız fonksiyonlar olarak yer almaktadır. Ancak günümüzde bu standartların birbirinden bağımsız olması yerine, birbirlerine entegre edilerek bir bütün olarak kurulması ve uygulanması uygun görülmektedir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) söz konusu yönetim sistemi standartlarının uyumlaştırılmasına ağırlık vermiştir.

Böyle bir entegrasyon çalışmasının başlıca amaçları şunlardır:

 • Kalite, sağlık ve güvenlik ve çevre ile ilgili mevcut yönetim standartlarını gözden geçirmek
 • Bu üç yönetim sistemi arasındaki verileri incelemek
 • Entegre bir yönetim sistemi hazırlamak, ve
 • Böyle bir entegre sistemin avantaj ve dezavantajlarını tespit etmek

Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından son yayınlanan revizyonlar bu yöndedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Kalite hizmetleri
  • ISO 9001:2015 revizyonu
  • Hizmet kalitesinin belgelendirilmesi
  • LEAN farkındalık hizmetleri
  • Kalite yönetimi hizmetleri
 • Sağlık ve güvenlik hizmetleri
  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi
  • İşyeri ve sanayi hijyeni
  • Konaklama hizmetleri
  • Cıva tespiti, analizi ve çeşitlemesi
  • Güvenlik hizmetleri
 • Çevre hizmetleri
  • Hava, toz, gürültü, koku ve titreşim
  • Toprak
  • Su
  • Atık yönetimi ve ürünlerin çevresel güvenilirliği
  • Çevresel değerlendirmeler ve yönetim
  • İklim değişikliği hizmetleri
  • ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi revizyonu
  • Çevresel veri yönetimi
 • Ürün güvenliği hizmetleri
  • Tehlikeli maddeler
  • REACH kimyasalların tescili, değerlendirilmesi ve yetkilendirilmesi
  • Acil durum müdahale hizmetleri
 • Operasyon güvenliği hizmetleri
  • Hizmet içi gözetimler
  • Devretme çalışmaları sırasında gözetim ve teknik destek
  • Risk temelli gözetimler
  • Güvenlik hizmetleri
  • Güvenlik araştırmaları
 • Sürdürülebilirlik hizmetleri
  • Karbon hizmetleri
  • Enerji hizmetleri
  • Sürdürülebilir proses tasarımı hizmetleri
  • Altyapı ve bina hizmetleri
  • Ürün ve ambalajlama hizmetleri
  • Mahsul ve orman hizmetleri
  • Organizasyon ve etkinlikler
  • Sonlandırma planlama ve süreç takibi hizmetleri
  • Atık ve geri dönüşüm hizmetleri
  • Çevresel denetim hizmetleri
  • Ekonomik sürdürülebilirlik hizmetleri
  • Sosyal sürdürülebilirlik hizmetleri
 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi
  • Ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi
  • Çevresel durum tespit denetimi
  • Yeraltı suları kaynak riski belirleme
  • İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
  • ISO 31000 Risk yönetim sistemi
  • Teknik durum tespiti
  • Güvenlik yönetimi
 • Zorunlu ve isteğe bağlı gözetim hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce farklı hizmet verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.