EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Toprak Ölçüm, Test ve Analizleri
Çevre Hizmetleri

Toprak Ölçüm, Test ve Analizleri

Toprak, su ve hava kalitesi, insan yaşamının her döneminde gerekli olan temel ihtiyaç maddeleridir. Ancak doğal kaynakların, sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması ile doğa ciddi boyutlarda tahrip olmuştur ve giderek geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşılmaktadır.

toprak-olcum-test-ve-analizleri

Ancak resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşların gösterdiği gayretler sonucunda bugün çevre algısı giderek değişmektedir ve insanlar toprak, su ve hava kalitesinin korunması gerekiği konusunda daha bilinçlidir. Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, korunması ve planlanması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, çevre ölçüm, test ve analizleri kapsamında çok sayıda toprak ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Çevresel sondaj çalışmaları
 • Zemin ve tortu numunesi alma
 • Jeoteknik hizmetler (koni penetrasyon testleri, dinamik penetrasyon testleri, hidrolik iletkenlik, Panda zemin testi, plaka yükleme testi ve zemin testleri gibi)
 • Zemin geçirgenlik testleri
 • Atık çöküntü izleme
 • Depolama tankı (kaçak tespiti ve tahribatsız muayene gibi)
 • Laboratuvar özel analizleri (dioksin ve furanlar, hidrokarbon parmak izi, düşük seviyeli pestisitler, civa tespiti, analizi ve çeşitlemesi, metal kalıntıları ve düşük seviyeli metaller, mikro kirleticiler ve POP’lar, PCB’ler, farmasötik, hormonal ve kişisel bakım ürünleri ve radyoaktivite gibi)
 • Dış kaynak laboratuvar hizmeti
 • İşyeri ve sanayi hijyeni
 • Kontamine arazi araştırmaları (terkedilmiş arazi, karakterizasyon (tanımlama) araştırması, kirleticilerin akibeti ve taşınma araştırması, kazılmış zemin yönetimi, tarihi araştırmalar, yön belirleme araştırması, ön fizibilite araştırması ve iyileştirme araştırması gibi)
 • Atık deposu yönetimi araştırmaları
 • Jeoteknik hizmetler (jeoteknik araştırmalar ve karst araştırmaları gibi)
 • Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve ekotoksikoloji araştırmaları
 • Çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi
 • Çevresel izin ve yeterlilik hizmetleri
 • Çevresel yönetim (BS 8555:2016 çevresel yönetim sistemleri ve ISO 14001:2015 çevresel yönetim sistemleri gibi)
 • Çevresel teknik değerlendirmeler (veri depolama, tasarım incelemesi ve denetimi, çevresel durum tespit denetimi, jeometalürjik inceleme, ön fizibilite araştırması, saha değerlendirmesi ve teknik raporlar gibi)
 • Çevresel veri yönetimi
 • Risk değerlendirme (ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi, ekotoksikoloji çalışmaları, yeraltı suları kaynak riski belirleme ve insan sağlığı risk değerlendirmesi gibi)

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.