Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Laboratuvar Özel Analizleri - Metal Kalıntıları ve Düşük Seviyeli Metaller

Yirminci yüzyılın başından itibaren dünyada bir yandan nüfus artarken bir yandan da hızlı sanayileşme başlamıştır. Bu durum beslenme endişelerini arttırırken, tarımda yaşanan modernizasyon ile birlikte doğal kaynaklar da önemli ölçüde zarar görmeye başlamıştır. İnsanların varlıklarını sürdürebilmesi için toprak çok önemli doğal kaynaklardan biridir. Ancak toprak tarım dışı da kullanılmaya başlanınca, hem ağır metal ve organik kirleticilerin baskısına girmiş hem de erozyon ile toprak kayıplara yaşanmaya başlanmıştır. Böyle olunca sadece insanlar değil yaşayan tüm canlı organizmalar bundan etkilenmiştir.

Laboratuvar Özel Analizleri - Metal Kalıntıları ve Düşük Seviyeli Metaller

Resmi kuruluşlar bu konuda yasal önlemler alırken, özel kuruluşlar da yeni standartlar getirerek, toprak kirliliğinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu durumda bütün işletmeler, faaliyetleri ile doğal çevreye verdikleri zarardan sorumlu tutulmuştur. İşletmeler hava ve su yanında toğrağa da metal sızıntısı yapmaları durumunda bundan sorumludurlar. Ne kadar düşük seviyelerde olursa olsun kimyasal süreçlerin sonucu geriye kalan bütün metal kalıntıları, ciddi boyutta çevre kirleticileri arasındadır.

Çevre sorunları, ağırlıklı olarak doğal kaynakların bilinçsiz kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Hava ve suyun kirlenmesi de sonuçta toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu yüzden bütün doğal kaynakların korunması gerekmektedir. Atmosferde bulunan kirleticiler, hava hareketleri ile birlikte çok uzak mesafelere taşınabilir ve yeryüzüne çökerek kara ve su alanlarının kirlenmesine neden olur. İşletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan kurşun, siyanür, civa, bakır, kadmiyum ve arsenik gibi metal kalıntıları sularla birlikte toprağa karışmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan toprak ölçüm, test ve analizleri, işletmelerin çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini kanıtlaması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede laboratuvarımız tarafından laboratuvar özel analizleri çerçevesinde metal kalıntıları ve düşük seviyeli metal testleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Ayrıca metal kalıntıları ve düşük seviyeli metal testleri yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.