Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Yeraltı Kuyu Tesisatı

Yeraltı sularındaki kirlilik seviyesi, bölgeden bölgeye önemli değişiklikler gösterebilir. Yeraltı sularının kirlenmesinde başlıca faktör evsel ve sanayi atıklarıdır. Bu atıklar doğal çevreye arıtılmadan verildiği takdirde, toprağın özelliklerine, iklim koşullarına ve zamana bağlı olarak yeraltı sularına karışmaktadır. Yeraltı sularının kirlenmesinin bir diğer önemli faktör ise sorumsuzca ve bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerdir.

Yeraltı Kuyu Tesisatı

Evsel atıklar içinde yer alan deterjanlar ve benzeri temizlik maddeleri parçalanmaya karşı dayanıklı bileşiklerdir. Ülkemizde bazı yeraltı su örneklerinde, büyük miktarda deterjan bileşiklerine rastlanmaktadır.

Yeraltı suları, kalitesi bakımından yüksek kaliteli, orta kaliteli ve düşük kaliteli yeraltı suları olarak gruplanmaktadır. Yüksek kaliteli yeraltı suları, gıda sektöründe ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Orta kaliteli yeraltı suları ancak bir arıtma işleminden geçirildiği zaman içme suyu olarak kullanılabilir. Bu sular daha çok artırılmadan tarımsal ve hayvansal üretimde veya sanayide soğutma suyu olarak kullanılabilir. Düşük kaliteli yeraltı suları ise, kötü niteliki sulardır ve kullanım yeri, yapılacak artırma işlemlerine bağlı olarak belirlenir.

Yeraltı sularının kalitesi, toprak ve hava kirliliği unsurları ile doğrudan ilişkildir. Yeraltı sularının kirliliği, insan sağlığını ve doğal yaşamı etkilemektedir. Bu bakımdan işletmelerin tesislerinde kullanmak üzere su ihtiyaçlarını karşılayan kuyu tesisatları kurmadan önce, yeraltı suyunun niteliklerini belirlemesi gerekmektedir. Kontaminasyon şüphesi olan yeraltı sularının kalitesini ölçmek için laboratuvarlar tarafından gözlem kuyuları açılmakta ve sondaj işlemleri yapılmaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından su ölçüm, test ve analizleri yapılırken, işletmelerin doğal çevrenin korunması ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini sağlaması açısından kendilerini kanıtlamalarına destek olunmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere laboratuvarımız tarafından yeraltı kuyu tesisatı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşların yayınladığı standartlara ve genel kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.