Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Yeraltı Suları ve Hidrojeolojik Araştırmalar - Karst Araştırmaları

Karst, çözünebilen kayaçların bulunduğu jeolojik ortamda gelişen bir olaydır. Karstlaşma olayı, jeolojik olarak ekzodinamik, endodinamik, çözünme ve erozyon etkisi ile başlayan bir süreçler bütünüdür. Yani karst, jeolojik süreçlerin bir sonucudur ve karstlaşma jeolojik bir olaydır.

Yeraltı Suları ve Hidrojeolojik Araştırmalar - Karst Araştırmaları

Esas olarak karstlaşmanın olabilmesi için şu koşullar gereklidir:

  • Karstlaşmanın gelişeceği uygun bir jeolojik ortamın varlığı
  • Tektonik hareketlerin, yüzeyde bozunma ve erozyon süreçlerinin olması
  • Çözücü ajan olarak suyun bulunması

Karstlaşma olayında, suyun yüzeyde ve yeraltında dolaşım şekli, akiferin oluşumunu sağlayan koşullar, akiferin eni, genişliği yüksekliği, beslenme ve boşalım özellikleri ve bunlara benzer birçok hidrojeolojik ve jeomorfolojik olgular etkilidir. Aslında bunları hepsi bölgenin jeolojik yapısı ile yakından ilgilidir.

Karst oldukça karmaşık bir yapıda olduğu için, araştırmalarda çeşitli bilimsel yöntemlerin birarada kullanılması gerekir. Karst araştırmalarında başlıca jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji, ekoloji, mağaracılık, matematik ve istatistik gibi disiplinler etkili olmaktadır. Karst kaynaklarının geliştirilmesi ve araştırmaların başarılı yürütülmesi için, yetkin bir grup tarafından çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.

Herhangi bir amaçla kulanılacak bir bölgede karst araştırmalarının sonuçları, tesislerin inşa edileceği zeminin kaya özelliklerini ve ileride ortaya çıkabilecek çöküntüleri önceden tespit etmek son derece önemlidir. Bu çalışmalarda karst alanları tespit edilmekte ve işletmelere raporlanmaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından su ölçüm, test ve analizleri yapılırken, işletmelerin doğal çevrenin korunması ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini sağlaması açısından kendilerini kanıtlamalarına destek olunmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere laboratuvarımız tarafından yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırmalar çerçevesinde karst araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşların yayınladığı standartlara ve genel kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

Karst araştırmaları yanında laboratuvarımız tarafından başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.