Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Risk Değerlendirme - Yeraltı Suları Kaynak Riski Belirleme

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek amacı ile tarımsal faaliyetler yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması, tamamen suya ihtiyaç göstermektedir. Yeterli yüzel sularının bulunmadığı veya sulama maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde ise genelde yeraltı sularından faydalanma yoluna gidilmektedir.

Risk Değerlendirme - Yeraltı Suları Kaynak Riski Belirleme

Yeraltı suları, geçirimli jeolojik ortamlarda bulunan kuyuları, kaynakları, gölleri ve akarsuları besleyen sulardır. Yeraltı sularının kaynağı yağışlardır. Yağışların toprak ve kayaçların boşluklarından süzülerek geçmesi sırasında temas ettiği bazı maddeler eriyerek suya karışır. Bu yüzden içeriğinde yüzey sularına göre daha fazla miktarda mineral madde bulunmaktadır. Yeraltı sularının kimyasal yapısı, temas ettiği maddelerin fiziksel özelliklerine ve temas süresine bağlı olarak değişmektedir.

Dünya genelinde yeraltı sularının yüzde 65’i tarımsal sulama faaliyetlerinde, yüzde 25’i içme ve kullanma suyu olarak, yüzde 10’u ise sanayide kullanılmaktadır.

Ancak yeraltı suları, arıtımdan geçmemiş atık suların alıcı ortamlara bırakılması yüzünden kirlenmektedir. Evsel ve sanayi atık sularının deşarjına yönelik yasal düzenlemeler ve standartlar çıkarılmıştır. Ancak bütün denetimlere rağmen bu risk devam etmektedir. Kirlenen yeraltı sularının yeniden önceki durumuna getirilmesi ise uzun ve zor bir süreçtir. Bugün tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlardaki yeraltı suları, zirai ilaç kalıntılarının tehdidi altındadır. Bu yüzden zirai ilaç kullanımına birçok katı sınırlamalar getirilmiştir.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan toprak ölçüm, test ve analizleri, işletmelerin çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini kanıtlaması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede laboratuvarımız tarafından risk değerlendirme çalışmaları çerçevesinde yeraltı suları kaynak riski belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Ayrıca yeraltı suları kaynak riski belirleme çalışmaları yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.